Mer om de store mulighetene for Moriaflyktningene!

Redde-verden.com
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Debatten raser: Skal vi ta hjem 50 flyktninger eller skal vi ta flere? Skal vi la være å ta noen? Er det inhumant? De fleste flyktningene kommer fra Syria og Afghanistan. Begge landene er i skrøpelig forfatning.

Norge har ofret milliarder og stor menneskelig innsats i begge landene. Men, innsatsen har stort sett vært militær. I Afghanistan alene sølte vi bort (ifølge Godal-utvalget i 2016) 11.5 milliarder kr. bare på krigsinnsats!  Bare tilstå det: Vi har vært der og hatt en viktig finger med i spillet ved å oppildne til motstand, vold og hat. Vår innsats har vært negativ. Vi har vært med på å ødelegge samfunnene og forårsaket at folk har blitt mishandlet og jaget på flukt. Ja vi har vært med på å fylle opp, bl.a. Morialeiren!

I leiren sitter mennesker som sårt trengs der hjemme til gjenoppbygging og utvikling. Heller enn å trekke dem hit, la oss hjelpe dem til å bli viktige brikker til å utvikle livet i leiren, å utføre tjenester for lokalbefolkningen og etter hvert også  å delta i gjenoppbyingen i hjemlandet.

I stedet for å gremmes over hvor ille de har det , kan vi koste på dem intensiv spesialisert  trening +  materiell for en effektiv  start. Vi kan trene opp grupper til konfliktløsning, sårbehandling, helseoppfølgning, graviditetsprevensjonsinformasjon, koronatesting/behandling, montering av vannposter og kloakk, søppelbehandling, plastgjenvinning, enkel bygg/brakke-montering, strømnettmontering, søm, brødbaking, reparasjonsvirksomhet og annen aktuell produksjon for salg + enkel skolering for barn i regning, skriving og lesing.  Til opplæringen kan vi antakelig bruke norske frivillige fagfolk med språkkunnskap som brenner etter å hjelpe til.

Men det viktigste av alt for oss vil likevel være å starte en prosess med konfliktløsning og utvikling i hjemlandene deres, så flyktningestrømmene kan stanses, og de som er i leirene etter hvert kan vende hjem og bruke det de har lært i gjenoppbyggingen.

Kanskje vil det kreve mer mer enn å hente hit 50 flyktninger. Men det kan gi mye bedre valuta tilbake. Så la oss heller forsøke å hjelpe flere til å bli både selvhjulpne og ivrige etter å sette i gang å skape lykkelige liv!
Bjørn

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBS: For å komme tilbake til hovedsiden og innholdsfortegnelsen, trykk på  toppoverskriften!

Les artikkelen direkte fra kilden

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar