Meningsmåling peker i riktig retning

Meningsmåling peker i riktig retning

Demokratene.no
Meningsmåling peker i riktig retning

Demokratene.org:

Demokratene Norge

Meningsmåling peker i riktig retning

TUSEN TAKK FOR STØTTEN!

På TV 2 sin nasjonale meningsmåling puster Norgesdemokratene KrF i nakken med deres 2,4 prosent.

Meningsmåling peker i riktig retning

På kommunemålingen får vi mandat i viktige store byer som Bergen, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Lillestrøm og en rekke andre mindre kommuner.

Best oppslutning på kommunemålingen får vi i Kristiansand, som alltid har vært en bastion for partiet: 6,6 prosent gir oss fire sikre bystyrerepresentanter.

Norgesdemokratene stiller nå lister til kommunevalget i 95 kommuner. Dette er hele 27% av kommunene i Norge. Innen innleveringen av listeforslag 31. mars har vi fått betydelig flere kommuner med egne lister.

Bli medlem av Norgesdemokratene. Partiet som alltid setter Norge først!


En vesentlig grunn til at Norgesdemokratene ikke har langt større oppslutning i Norge ennå, er at ikke mange nok har sett vårt partiprogram. Mange har heller ikke fått høre om de mange initiativ vi tar for å sikre folk og lands interesser. Ingen på Stortinget bryr seg om annet enn egen lønn.

Som vi vet, jobber gammelmedia og alle etablerte partier på Stortinget aktivt med å hindre at velgerne får vite om oss — og hva vi vil levere. Noe av grunnen ligger nok i vårt krav om at politikerne lojalt og konsekvent skal tjene det norske folk. De som ikke gjør det skal stilles til ansvar.

Fremover vil vi presentere godbiter fra Norges beste partiprogram. Det viser at Norgesdemokratene er det eneste partiet som virkelig setter Norge og det norske folk først!

Meningsmåling peker i riktig retning

Vi starter med programmets punkt 6.14:

Gjeninnføre paragrafer fra den gamle straffeloven.

Dette er paragrafer som er fjernet under de senere regjeringer. Man kan jo spørre seg hvorfor…

 • §47: Retten til å forsvare andre og andres eiendom med rimelig makt uten å straffes
 • §48: Retten til selvforsvar (inkl. berettiget harme)
 • §83: Den som rettstridig medvirker til at Norge bringes under fremmed herredømme straffes med fengsel fra 8 til 21 år
 • §104a: Deltagelse i terrorforbund straffes med inntil 6 år
 • §105: Straffe politikere som lyver eller lover fordeler til noen
 • §110: Dommere straffes med opptil 5 år for inkompetanse og minst 2 år for medvirkning til justismord. Er noen blitt fengslet mer enn 5 år så er straffen opp til 21 år
 • §112 og §113: Bestikkelse av offentlige tjenestefolk, også fra embetsverket
 • §114: Bestikkelse av dommer, også fra embetsverket)
 • §118: Hvis politiet unnlater å forfølge en straffbar handling straffes det med opptil 3 år.
 • §120: Straff for å fortelle usannheter for offentlige tjenestefolk
 • §123: Straff for offentlige tjenestefolk som med sin unnlatelse av tjenestehandling krenker noens rettigheter
 • §324: Straff for offentlige ansatte for tjenesteforsømmelse
 • §325: Straff for offentlige ansatte for uforstand i tjenesten

Se hele programmet her.

Artikkelen Meningsmåling peker i riktig retning ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen

Les artikkelen direkte på Demokratene.org