Løgn, løgn og løgn! Media melder om snømangel mens verden snør ned!

Fakta360.no

fakta360.no:

I over 20-30 år har media vært talerør for ekstremister som har tutet ørene våre fulle av uendelige advarsler om snømangel og at snø er en ting i fortiden. Til og med frekkhetens nådegave personifisert ved Al Gørre (Albert Gore) klarte å lire av seg under Nobels fredspris mottakelse at Kilimanjaro og Nordpolen ville være fri for snø og is innen 2014.

At media ignorerer egne utallige fake news, forsøker å glemme og bare turer videre i samme spor, minner ikke bare om et tog som er løpt løpsk, men om en psykotisk tilstand av vitenskapelig fornektelse og påtatt demens.

Media, det grønne skiftet og klimahysterikerne er så til de grader avkledd og tatt med buksene nede på de uvitenskapelige knærne, at de må ha egne klimahysteriske faktareir (faktasjekkere) som kan klekke ut klimatisk diare-propaganda på kommando.

For oss som er blitt vant til å sjekke ulike pålitelige vitenskapelige kilder som ikke er politisk vedtatt av FN og derved automatisk adoptert av det hjernedøde ekkokammeret på løvebakken, er det rett og slett trist å observere at rasjonalitet, faktaorientering, rasjonalisme og kost-/nytteanalyser er totalt fraværende.

Jeg bringer derfor her en liten flik av faktaorientering tilbake til verden blant dere trofaste følgere som setter pris på sann, ærlig og rasjonell opplysning. Se Tony Heller sin video om «The end of Snow»:

Les artikkelen direkte på fakta360.no