Lege Rodgeir Vinsrygg med krav om Riksrett etter Grunnloven §86

Podcasten uten navn

Podcasten uten navn: https://www.youtube.com/watch?v=wleQwtaugLg
Rodgeir Vinsrygg: "Innsettelsen av Torill Øie som leder av Høyesterett var omstridt. Ansvarlig justisminister er Anders Anundsen, og utnevnelsen strider mot Grunnloven § 95. Man ser i dag de største rettskandalene noensinne, Norge taper et stort antall saker vede EMD i Strasbourg hvor det avdekkes grove brudd på menneskerettighetene. Høyesterett produserer justismord på løpende bånd. Torill Øie er ansvarlig for fengsling av 40-50 uskyldige i NAV-rettskandalen. Torill Øie har brutt sine konstitusjonelle plikter. Kriteriene etter Ansvarlighetsloven § 17 er oppfylt, slik at det er grunnlag for riksrett etter Grunnloven § 86. Habilitet er avgjørende i hennes stilling. Da Øie er leder av både Høyesterett og Riksretten, de to høyeste domstolene i Norge, er det grunnlag for å suspendere henne fra stillingen. mens undersøkelsene pågår." Se videoen direkte fra kilden