Krig, som bestilt? Lars Birkelund presenterer sin nye bok.

Krig, som bestilt? Lars Birkelund presenterer sin nye bok.

Podcasten uten navn
Krig, som bestilt? Lars Birkelund presenterer sin nye bok.

Podcasten uten navn: https://www.youtube.com/watch?v=XeqJczL9IYI
Bokas undertittel er "Nato, Ukraina, Russland, russofobi og andre årsaker til krigen i (om) Ukraina". For krigen i Ukraina er også en krig om Ukraina: Russland og Vestens krig om innflytelse på landet, samt Vestens krig for å svekke Russland med bruk av Ukraina. Den første proxy-krigen i den nye kalde krigen, som krigen også har blitt kalt, samt at den er en borgerkrig. Det er dessuten en krig om verdensordenen. For store deler av verden ønsker en multipolar verdensorden, mens USA håper å beholde det hegemoniet landet har hatt siden andre verdenskrig, med hjelp av NATO og EU. Krig som bestilt, når man tar i betraktning at det ble varslet at NATO-utvidelser kunne føre til krig allerede på 1990-tallet, og i 1997 av ingen ringere enn Joe Biden? Boka tar utgangspunkt i USA, Storbritannia og andre lands militære intervensjon i den russiske borgerkrigen ( 1918-22 ). Det finnes dermed en over 100 år lang rød tråd med vestlige forsøk på å svekke Russland, med unntak av det kortvarige "fornuftsekteskapet" under andre verdenskrig. Norske politikere og norske medier skaper imidlertid et inntrykk av at Russlands invasjon av Ukraina var uprovosert og at Ukraina nærmest var en demokratisk mønsterstat, fri og uavhengig, da Russland invaderte. Boka kan kjøpes direkte gjennom forfatter pr email: larsbir@hotmail.com eller gjennom Facebook. Du kan vippse kr 430 til 4701 5737 eller du kan overføre til konto 1224 46 94886. Jeg må ha navn, adresse og telefonnr. "Norges krig mot Syria" kan fåes på kjøpte mot et tillegg på kr 100. https://falkenforlag.no/Norges-Krig-mot-Syria-p515940094 Boka kan ellers kjøpes/bestilles hos Tronsmo i Oslo og andre bokhandlere.Se videoen direkte fra kilden