Kristen tro og politisk tenkning, av Kjell Skartveit – Boklansering i Stavanger, 1. juni 2022

DocTV

DocTV:

Document hadde lesermøte, onsdag 1. Juni i Stavanger, i anledning Kjell Skartveits nye bok. Det ble et veldig vellykket arrangement som pågikk i over to timer.

Skartveit holdt et kåseri etterfulgt av en samtale med Rustad, som også presenterte sine refleksjoner om tilstanden verden befinner seg i både politisk og på det spirituelle planet.

Det er disse møtene som er en stor vitamininnsprøytning, både for de som møter opp og stiller spørsmål, men også for oss i Document. Vi er ikke alene.