Doc-TV LIVE 03.12.2021 Krigen mot kristendommen

DocTV

Hvis man ser på hvilke tiltak som kommer fra myndighetene så har de en klar kristendomsfiendtlig tendens: Vedtak på vedtak fortrenger kristendommen, slik at det naturlige båndet mellom oppvoksende slekter og forfedrene brytes. Det er en forbrytelse, begått av våre egne myndigheter og det nedkaller forbannelse over landet.

Det skal ikke holdes skolegudstjenester før jul, da andre grupper må få samme tilbud. Norge er blant de ivrigste til å stemme for anti-israelske resolusjoner i FN. Antisemittisme kryper inn i det avkristnede Norge.