Krig-fred spørsmålet på dagsorden. Nesten en hel generasjon på Torbjørn Egner-tenking.

Derimot.no

Om å lese Klassekampen  

Av Jan Hårstad   

Mye humor i Klassekampen. Det er klart: etter at redaktør Braanen har fått St.Olav for å ha utryddet all marxistisk type tenkning i Klassekampen, vil det komme en biografi om Braanen. Den boka vil ikke bare handle om Braanen, men om tankeutviklingen til nesten en hel generasjons radikalere. Hvordan forvandle seg til å bli Loyalistiske Nato-sosialdemokrater. Edvard Hoem er et annet eksempel på dette og hva Dag Solstad gjør med sin «kommunisme» er det ikke noen som vet da han ikke viser den offentlig i noe spørsmål. Norgesrekord I risikofri «kommunisme».

Tidligere trotskist Anders Ekeland fortsetter sine gåtefulle studier i samtidspolitikken med å belære Nato i klok politikk. 10 mars skriver han «Nato skulle ha signert atomvåpenforbudet!» 

Det eksisterte jo en avtale om ikke-spredning av atomvåpen. Det var USA ved Trump som sa opp denne.

Neste spørsmål: «Hvorfor holder USA fast ved retten til førsteslag?»

Hvorfor USA-Nato har utbygd atomarsenalet sitt kommer av at Pentagon mener at Nato vil kunne vinne en begrenset atomkrig med Kina-Russland. Derfor er atomraketter utplassert i Romania-Polen og Tyskland og for alt vi vet: kanskje også i NordNorge?

Er det atomvåpen på denne ubåt-basen i Tromsø?

Etter atomkrigen tror man da at USA-Nato har komplett herredømme over hele Verden og Immanuels Kants «ewige frieden» kan senke seg over kloden.

Hvis nå Ukrainakrigen mirakuløst ville slutte, så står det en serie av stater på tur til medlemskap i både EU og Nato: Moldova, Georgia, Montenegro, Bosnia og Kosovo. For ikke å snakke om Midtøsten kruttønna. Her er det snakk om permanent krig så langt øye kan se, til stor glede for Kongsberggruppen i allianse med Krupp-Thyssen og Raytheon.

Våpenindustri er noe det moderne Klassekampen ikke forsker i.

The Arms Industry: Exactly How Global is Arms Production?
Er krigsindustrien interessert i krig? Slike spørsmål er ikke tema i avisa med navnet Klassekampen.

Den framtidige biograf av Braanen vil sikkert undre seg over hvor han tar disse fantasi og håpevisjonene om den norske AP-SP regjeringen fra? For her minner han svært om pensjonerte Arne Strand i Dagsavisen som også var en mester i skildring av små partiintriger som om dette var skjellsettende historiske begivenheter. Politikkens Se og Hør journalistikk.

I dag 10 mars puster Braanen lettet ut for «Hardkjøret mot regjeringen har stilnet. Over det verste?»

Det er bare strømprisene som truer den. Ellers vil det gå på skinner: «Vi må satse på en brei produksjonsbase, matsikkerhet, beredskap og et troverdig forsvar. Det er oppgaver som en regjering utgått av AP og SP BØR VÆRE GODT SKODD FOR Å GÅ LØS PÅ.»

12 februar presterte han  følgende setning: Hvor lenge skal den garvede Marit Arnstad forbli i Stortingskullisene?

Den aktuelle situasjonen er at SP er iferd med å bryte sammen. Vedum viste seg å være en slags bygdenoldus. Landbruket i Norge bryter sammen av diesel- og strømprisene. Lundteigen må gå på barrikadene mot Vedums tafatthet.

Globalism destroy local cultures • Yo Comento Libros
Kan DNA/SP redde oss fra globalismen?

Norge er nå slengt inn i verdenspolitikken og disse politiske miljøene vi snakker om har faktisk ikke kunnskaper og innsikter til å hanskes med den politiske tsunami som velter over Norge. De er trauste norske provinsmennesker som overlater vestkantglobalistene Støre-Stoltenberg-Eide å føre Norge inn i det kriserammede EU.

Braanens håpefulle tro og visjon for hvordan AP-SP regjeringen skal redde og frelse Norge er faktisk ikke noe annet enn destillert Thorbjørn Egner-tenkning. Men han er ikke alene. Nesten en hel generasjon har slått seg på Thorbjørn Egner.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

55 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 55 ganger.

Post Views: 78

Les artikkelen direkte på derimot.no