KrF har hatt en langvarig nedgang i oppslutning over et par tiår

PDK

Han sier at KrF er splittet i synet på hvilken politisk side de bør velge. De har definert seg som et sentrumsparti og gjort seg fortsatt uforutsigbare for velgerne. Samtidig oppfattes KrF som et karriereparti hvor sentrale politikeres egeninteresse er stor. 

Tomas Moltu fra Partiet de kristne (PDK) er ikke overrasket, han har tidligere vært politiker i Krf.

– KrF har hatt en langvarig nedgang i oppslutning over et par tiår, sier han til Resett og PDK

Moltu forteller at det flere grunner til det, blant annet at samfunnet er blitt mer sekulært orientert. Samtidig har KrF vist seg å være utforutsigbare i møtet med hvilken regjering de vil støtte. Da Knut Arild Hareide ville tvinge igjennom et sidevalg mot sosialistisk side var dette både for å stanse nedgangen, men og etter ytre press om å ikke lenger føre velgerne bak lyset. Han sier at KrF er splittet i synet på hvilken politisk side de bør velge. De har definert seg som et sentrumsparti og gjort seg fortsatt uforutsigbare for velgerne. Samtidig oppfattes KrF som et karriereparti hvor sentrale politikeres egeninteresse er stor.

Han mener dette undergraver tilliten til partiet. Når partiet nå er under sperregrensen oppfattes det i tillegg som mindre relevant og står i fare for å svekkes ytterligere. Den siste store nedgangen for KrF sammenfaller delvis i tid med partiets markering til støtte for Pride ideologi, men delvis og med de endringene som partiet erfarte i Bergen.

Partiet De Kristne har tatt en liten del av KrF sine velgere gjennom å fremstå som et tydelig borgerlig alternativ, sier Moltu, og legger til i hvilken grad PDK vil kunne overta flere av KrF sine velgere, eller om en i større grad overtar borgerlige velgere, gjenstår å se.

– Det er mange velgere som har forlatt KrF de siste 20 årene. Disse sammen med partiløse borgerlige velgere vil lett kunne finne seg hjemme i det verdikonservative politiske alternativet som PDK representerer.

The post KrF har hatt en langvarig nedgang i oppslutning over et par tiår appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK