Koronasituasjonen er forverret! Hvorfor?

Redde-verden.com

Jeg sendte  nylig et forslag til 29 offentlige institusjoner innen helse, om forbedring av visse rutiner  for å begrense koronasmitten:«Korona. Covid19 herjer oss igjen! Hva bør vi gjøre?»

 Jeg kan ikke se at noen av forslagene  har blitt vurdert.
Vi har nå fått en ny oppblomstring av smitten. Jeg er redd  dette i stor grad skyldes at det ikke er gjort noe med disse ganske enkle mulighetene.
Nå sendte jeg en påminning om saken  som gjengitt her:
……………………………………………………………………………………………………………
«For å gjøre det helt klart, har jeg foreslått følgende:
1. Effektivisering at testprosedyrene. Prøvetaking kan gjøres av hvem som helst  med tilgjengelig dobbeltpinne og legges med navn og telef. forseglet i mottaksboks.  Et antall testpinner testes samlet, i stedet for en etter en. Skulle testresultatet bli positivt gjøres testene om igjen en etter en. Dermed kan arbeidet reduseres til et minimum og langt flere tester kan utføres. (Noe lignende gjøres allerede  med hell i Kina)
2. Testing av flypassasjerer og lignende grupper må skje før avreise og ikke etter ankomst, og må være en betingelse for å få reise! Antakelig fordi dette ikke var vurdert og gjennomført også for lengre bussreiser etc. så vi nå at 33 av 40 passasjerer  på en bussreise  ble smittet. (Ordningen er allerede, i alle fall delvis, gjennomført i Tyskland)
3. Pustemaskenes konstruksjon som antydet er viktig,og må informeres om. I hvilken grad de kan fryses eller varmes for å steriliseres mellom hver gang det blir brukt må også opplyses til publikum. På den måten kan bruken sikres, kostnader spares og maskenes bruk vil bli intensivert.
4. Det er ikke bare forsamlingenes størrelse som er viktig, også i hvilken grad deltakerne omgås jevnlig. Der en stadig møtes i nye grupper med nye gruppedeltakere blir naturligvis smittefaren vesentlig høyere enn når det  stadig er den samme gruppen med de samme menneskene som møtes.
Således, når en møter til underholdning og drikking etc. er naturligvis farene vesentlig større enn når de samme familiemedlemmene, de samme elevene i klassen,  eller de samme kollegaene møtes i arbeidssituasjoner etc.  Følgelig må det settes langt kraftigere forbud mot gruppemøting  ved underholdning, sport og ved drikkepuber etc. Slike møter er  normalt også svært lite viktige! (Nå er det faktisk motsatt!)
5. Økonomisk hjelp til institusjoner, firmaer og private har vært praktisert alt for rundhåndet, den økonomiske belastning  på staten har blitt stor, hjelpen har måttet innstilles delvis og det hele er blitt vilkårlig og lite effektivt. Derfor har jeg foreslått at økonomien ikke hovedsaklig må baseres på tilskudd, men dels mer på lån og i langt større grad ved at aktørene i markedet må utsette større eller mindre deler av sine krav overfor de som er viktige og kommer i økonomiske problemer. Dette kan i særlig grad gjelde husleie, renter og andre faste kostnader.»
——————————————————
Hvordan  vurderer du fornuften i disse tiltakene? (Se mer forklaring om dem i det tidligere innlegget).
Hva tenker du? Hva bør vi gjøre nå?
Bjørn
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBS: For å komme tilbake til hovedsiden og innholdsfortegnelsen, trykk på  toppoverskriften!

Les artikkelen direkte fra kilden