Konstruktiv Samfunnstjeneste! Endelig et lyspunkt i politikken!

Redde-verden.com

Senterpartipolitiker og lege Kjersti Toppe vil etablere samfunnstjeneste for helseinnsats som alternativ til krigeropplæring, også kalt militærtjeneste.

Det er et ypperlig forslag som bør få vår alles oppslutning! Å kunne yte en innsats for hverandre i krisesituasjoner er kanskje noe av det mest samfunnsgagnlige vi kan foreta oss. Du behøver ikke nødvendigvis alltid være lege for å kunne hjelpe til ved kriser. En viss, eller kanskje en solid opplæring i førstehjelp vil naturligvis være ønskelig. Kanskje kan en stor del av førstegangstjenesten nettopp gå ut på det.

Tenk om vi kunne lære ungdommen vår å hjelpe hverandre, heller enn å true og drepe!  Det kan være med å endre oss, fra å utvikle oss til kjeltringer, til å få utvidet omtanke for hverandre. Fra å lære å sloss, til å yte hjelp og omsorg; åh, for en bedring i samfunnsmoralen det kan bety! Endelig kan også kvinner, med sin noe ømmere legning, få utfolde seg i mer meningsfylt samfunnstjeneste!

På 80-tallet kjente jeg ei jente fra Tanzania som en dag fortalte meg at hun måtte dra til sitt hjemland. Hun var innkalt til ordinær og konstruktiv samfunnstjeneste. Kanskje kan vi lære noe av Afrikanerne?

Behovet for innsats i helsevesenet kan kanskje være noe varierende. Men etablerer vi først en konstruktiv samfunnstjeneste, er det ikke bare helsevesenet som kan trenge ekstrainnsats. Omsorg til eldre, ved flomkatastrofer, brannslukningsinnsats, rasulykker, gjenoppbygningshjelp, jordbruksinnsats – både ved kriser og ved ekstra mannskapsbehov for å redde avlinger. Det mangler slett ikke på oppgaver der vi alle kan lære oss å bli nyttige samfunnsborgere. Førstegangsopplæringen kan da både være generell og mer spesialisert.

Dette er noe vi alle har godt av videre i livene våre; å lære å hjelpe hverandre, frem for å skade hverandre!

Men så er det å håpe, at vi i slik virksomhet også kan få overskudd til å gjøre internasjonal innsats. Kennedys kongstanke, om å etablere fredskorps som alternativ til krig, kan komme mer til sin rett, om vi utvidere ordningen til å hjelpe andre land når det trengs! Brannslukking i Sibir, matauk og helsekamp i Afrika, flomberedskap i Asia, konfliktdempning i Midtøsten, gjenoppbygging på Haiti, fiskeoppdrett i India og solstrømetablering rundt Sahara:  Der fins nok viktige oppgaver!

Det kan vel heller ikke være tvil om at slik innsats også i langt større grad enn bombetrussler og skytetrening vil sikre samfunnet vårt mot hat, frykt og angrep utenfra. Som FRP også sier, det er mer effektivt å gi internasjonal hjelp  enn å ta imot flyktningestrømmene. Og når Høyrefolk vil bruke pensjonister til oppgavene, kan det naturligvis også være et positivt tilskudd til ordningen.

En gradvis oppbygning av ordningen kan kanskje være klokt for å unngå de store tabbene. Dette er i alle fall en vinn-vinn situasjon vi alle bør gå inn for! Tenk om vi kan se frem imot en ombygging av forsvaret fra truende krigsinnsats til tillitsbyggende fredsarbeid!
Bjørn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBS: For å komme tilbake til hovedsiden og innholdsfortegnelsen, trykk på  toppoverskriften!

Les artikkelen direkte fra kilden