Klimaet varierer i perioder. En varm periode betyr ikke nødvendigvis global oppvarming.

Derimot.no

derimot.no:

KLIMAET

Av Steinar Åge Brenden

Klimaet svinger, det man ser er naturlige svingninger. Det er ingen systematisk trend i dette. Det er 4 tydelige topper, i 1988, 1998, 2010 og 2016. Det er også flere minima. De er tydelige i 1989, 2008 og 2011-12. Hvor store er svingningene? De er på ca. 2.5 grader. Figuren under ett antyder en liten stigning i global temperatur. Hva så med klimamålet på under 1.5 grader stigning til år 2100? Svar: De naturlige svingningene alene er større enn dette i perioden på 30 år.  Gult felt (2001-2010) er et område med pause i global oppvarming. I denne 30 årsperioden har menneskeskapt CO2 økt jevnt og trutt. Uten at det vises noen systematisk økning i temperaturen. Det synes m.a.o. å være lite samsvar mellom dette i denne perioden. 

Global temperatur 1987-2017.  Venstre side i figuren angir temperatursvingning i grader.     

Dette er satellittestimater av global temperatur. UAH: University of Alabama, Huntsville. RSS: Remote Sensing System. RSS mener de største fordelene med temperaturanalyser fra satellittobservasjoner er at observasjonene har en nesten komplett global dekning, og at dataene er homogene (ensartet). (KILDE FIGUR: OLE ØSTLID, VÆRSTAT, 23.4.2022)

Nederst er en figur som viser svingningene i El Nino havstrømmen i Stillehavet. Hva er så El Nino? El Niño er forhold med overflatetemperatur over det normale i sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. Dette er utenfor Sør-Amerikas vestkyst, utenfor ca. Peru. Det hevdes at El Niño-episoder kan påvirke været over store deler av Jorda sik at det kan vises på den globale middeltemperaturen.

La Nina er det omvendte forhold. Kaldt og næringsrikt vann stiger da opp utenfor Peru.  

Sammenlignes de 2 diagrammer i denne artikkel ser man den klare sammenhengen mellom sterke EL Nino – episoder og maksima i den globale temperatur. Aktuelle år er 1988, 1998 og 2010.

Figuren viser svingningene i El Nino og La Nina i Stillehavet. Svingningene er noe periodiske, El Nino (rød) skifter med La Nina (blå).

En illustrasjon av en El Nino – episode med varmt vann i det østlige Stillehavet utenfor Peru.

Forsidebilde: Agustín Lautaro

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 14

Les artikkelen direkte på derimot.no