Kjernefamilien er nøkkelen til fremtiden

Demokratene.no

Demokratene Norge

Kjernefamilien er nøkkelen til fremtiden

Tekst hentet fra Demokratenes program, kapittel10 – Familiepolitikk

Familien er samfunnets grunnmur og må beskyttes. Familiens stilling i det norske samfunnet må ivaretas, og samfunnet må oppfordre til at menn og kvinner søker sammen i familie. Vår mening er at barn oppdras best i en stabil kjernefamilie. I vår tid er lave fødselsrater en trussel mot opprettholdelsen av vårt samfunn, som tyder på at samfunnsmessige og økonomiske forhold har vanskeliggjort det å få familie.

Uten nye skattebetalere vil ikke Norge overleve, og innvandring er ikke løsningen på dette problemet. Derfor ønsker vi å se på incentivordninger som vil gjøre det attraktivt for nordmenn å få barn tidligere, og få større barnekull. Mødre er samfunnets beste investering, og vi ønsker å høyne statusen rundt det å få barn, og gjøre det lettere å ha barn. Vi vil legge opp til en politikk som gjør at alle friske, produktive og oppegående par relativt enkelt skal kunne starte en kjernefamilie, selv uten formue.

Artikkelen Kjernefamilien er nøkkelen til fremtiden ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Redaksjonen i Demokratene

Les artikkelen direkte fra kilden