Kanskje Bill Gates ikke får solgt vaksiner som han nå innrømmer er ineffektive. Når matmangelen kommer vil han tjene enda mer.

Derimot.no

derimot.no:

Innlegget under er en kommentar til et tidligere innlegg hvor det fremgår at Bill Gates nå innrømmer at Covid-vaksinene ikke er effektive. Saken er derfor svært interessant. 

Den forteller for det første hvordan stort sett alle våre politikere falt for mediepresset om vaksinering av alle. Hvordan enhver form for kritisk tenkning ble forlatt i en enkeltsak hvor medietrykket var unisont og nesten totalt. Vi skulle vaksineres med en vaksine som i beste fall ikke virket. FHI som skulle vært vaktbikkje her sovnet helt og har derfor et betydelig ansvar for at befolkningen ble presset til vaksinering.

Det samme har skjedd med den såkalte «klimakrisen» som er en mediekrise og ingen naturkrise. Det mest merkbare resultatet av en svakt økende temperatur de siste 30 årene er at jorda er blitt grønnere. Politikerne våre er også i denne saken nesten uten unntak offer for medietrykket og står frem med få unntak uten kritisk vurderingsevne.

Reven i hønsegården: Bill Gates.

I Ukrainakrigen ser vi det samme. Ingen som stiller kritiske spørsmålet om den rådende fortellingen slipper til i mediene. Det skal hamres inn. Ukraina er uten grunn blitt overfalt. De vinner krigen og den eneste løsningen er å pøse inn våpen på slagmarken.

Men det viktigste med denne og de andre nevnte sakene er hvordan mediene fungerer: Som mikrofonstativer for en enøyd virkelighetsoppfatning: Den til Big Pharma og Krigsindustrien.

Matvarekrisen som følger av de vestlige sanksjonene av Russland vil noen tjene grovt på. Hvem reven i hønsegården er? Du gjettet helt rett: Bill Gates.

Kanskje det trengs oppvåkning hos noen og enhver.

Knut Lindtner
Redaktør

GATES HAR RÅD TIL LITT LAVERE SALG AV COVID-VAKSINER, NÅR DEN ORKESTRERTE MATFORSYNINGSKRISEN NÅR ALLE LAND, BLIR HANS GMO-MAT OG KUNSTIGE KJØTT REDNINGEN.

Av Northern Light

«Bill Gates sa nylig dette: «the vaccines have saved millions of lives» yet admitted that current COVID-19 vaccines «don’t have much in the way of duration and they’re not good at infection blocking».

Gates sa dette 26.05, og det har ikke akkurat vært hovedsaker i Norsk presse, ikke engang som en notis i hovedstrømsmediene. Gates har råd til å si dette, for det blir ikke slutt på fremstilling av vaksiner og medisiner i selskapene han har eierinteresser i, tvert i mot. Det er nå mye som tyder på at mRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker det naturlige immunforsvaret, det som blir kalt VAIDS, og dermed er de som har tatt/fått/presset og blitt tvunget til å ta injeksjonen avhengig av nye vaksiner og medisiner for å holde seg i live.

Så når MSM får skremt befolkningene til tro at apekopper blir den nye pandemien, vil alle selskapene ha koppervaksiner klare og få nye flere hundre milliarder i profitt til Gates og de andre eierne. Gates kan saktens ha råd til litt lavere salg av Covid-19 «vaksiner», for hans investeringer i GMO mat og kunstig kjøtt og oppkjøp av over 110 000 dekar med matjord i USA, er perfekt timet for den orkestrerte matforsyningskrisen Vesten er inne i nå, og som bare blir verre.

Og når Gates for alvor skal lansere sin GMO-mat i vestlig presse og media som gir ham så mye forsideplass han ønsker for å reklamere for sine matprodukter, vil han ha et publikum som lytter svært oppmerksomt. For befolkningene blir svært lydhøre når magen skriker, spesielt når barna skriker og deres mager skriker etter mat.

GMO-mat kan bli hans mest innbringende investering hittil, og han kan få FN/WEF til å utforme matdirektiver som tvinger medlemslandene til å kvitte seg med småbønder, og la Gates og de enorme agrobusiness-selskapene anlegge gigantiske industribruk i landene i stedet. Storkapitalens ønskedrøm, som er 100 prosent monopol og eierskap til matproduksjon.

Den samme storkapitalens MSM vil kjøre propagandakampanjene, og vi få høre, lese og se dette flere ganger om dagen: «Kunstig kjøtt vill ikke ha virus, som dagens storfe og fjørfe besetninger får», «kunstig kjøtt gir mindre utslipp av CO2 og metan og minsker global oppvarming», GMO-mat trenger mindre gjødsel», og «industribruk har elektrifisert maskinpark og mindre utslipp».

green leafed plants during daytime

Men det handler ikke om din og min matsikkerhet. GMO mat er patentert, og de som eier patentet på såkorn og frø får monopol på dyrking av mat, det sørger storkapitalens politikere for. Australia vedtok nylig en lov som forbyr egen dyrking av mat i egen hage, påskuddet var «biosikkerhet». I USA fikk en økologisk bonde 250 000$ i bot for å ikke sprøyte maten. Vestlige regimer driver krig mot småbrukere etter oppdrag fra storkapitalen.

La Via Campesina er en internasjonal organisasjon for småbrukere med 200 millioner medlemmer. Bak de aller fleste medlemmene er det en familie med flere barn. De 570 millionene gårdsbrukene verden over er stort sett små familiebruk, dermed er det rundt 2 milliarder som lever av jordbruk i verden. Kilde: globalagriculture org.

Hva skal disse gjøre hvis FN/WEF beordrer alle de 194 medlemslandene å erstatte alle gårdsbrukene med gigant industribruk? Bare en brøkdel av alle mennesker som driver med jordbruk i dag vil få arbeide på Gates og agrobusiness-selskapenes industribruk. Monopolisering innen matproduksjon gir ikke sikkerhet for husholdningene, det viser for eksempel barnematkrisen i USA. Det er mange små og middels gårdsbruk som leverer lokalt som gir matsikkerhet, med så høy selvforsyningsgrad som mulig for hvert land. Men dette er det motsatte av globalisme, og regn ikke med at storkapitalens politikere prioriterer dette.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

Forsidebilde: Ben Cliff

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 16

Les artikkelen direkte på derimot.no