Kan bli straffbart å stille spørsmål ved barns seksualitet

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Det skotske regjeringen blir nå anklaget for å innskrenke ytringsfriheten ved å forby såkalt «konverteringsterapi».

Kritikere har uttalt at man frykter at forslagene vil kunne føre til at foreldre som spør sitt barn om deres seksualitet blir kriminalisert.

Man frykter at de nye lovene som ønskes introdusert av skotske myndigheter er betydelig verre enn hatytringslovene som ligger på vent.

Et forbud mot såkalt «konverteringsterapi» kan føre til at prester, leger og selv foreldre som spør sine barn spørsmål om hvordan deres seksualitet eller livsførsel som et annet kjønn kan bli kriminalisert.

Det har ført til stor frykt at myndighetene igjen vil bruke politiet som rambukk for hva du kan eller ikke kan si bak lukkede dører i ditt hjem, og hva foreldre kan si til sine barn.

Forslaget til lovene har møtt stor motbør da innføringen er å anse som «fundamentalt frihetsfiendtlig».

Skottland er et av de landene i Europa som har gått lengst i å innskrenke innbyggernes ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, samt tillate og påtvinge LGBTQ-propaganda i skoler og offentligheten.

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar