Jan Herdal: Det er nedkjølingen av kloden som er den langsiktige trenden.

Derimot.no

Temperaturen på jorden siger sakte mot en ny istid

Det store bildet.

Det er ingen uvanlig rask eller sterk oppvarming i vår tid. Grafen over er vitenskapelig ubestridelig, og må derfor forties av klimaetablissementet. Bildet viser temperaturvariasjoner de siste 10 000 år, basert på iskjerneprøver fra Grønlandsisen.


Innlegget er hentet fra oljekrisa.no


Prøver fra gammel bre-is er den mest pålitlige måte å måle temperatursvinginger langt tilbake i tid. Grafen er basert på dataene fra prosjektet GISP 2, da de amerikanske myndighetene over en femårsperiode 1988-1993 boret seg 3000 meter ned til bunnen av den sentrale Grønlandsisen.

Bildet dekker vår mellomistid fram til 1855. De siste 150 år (1705-1855) er uthevet med rødt, for å markere at verden da begynte å arbeide seg ut av Den lille istid. Men heller ikke oppvarmingen siden da rører vesentlig ved det store bildet.

Det var langt større og raskere temperaturutslag før enn vi har opplevd i vår tid. Den relativt store ustabiliteten er slående. Det er en ustabilitet vi mennesker ikke har lært oss å ta høyde for. Den er mer regelen enn unntaket, og utslagene er spesielt store i første del av perioden, fram til og med den minoiske varmeperioden for vel 3000 år siden.

Fra da av er temperaturfallet markant. De historiske kjente varmeperiodene i romertid og middelalder er tydelige, men når ikke opp til tidligere nivåer. Sistnevnte er også mer kortvarig enn den første.

Kuldeperioden som fulgte etter varmen i middelalderen er den lengste og nesten sterkeste i hele vår mellomistid. Glattet kurve har pekt nedover i flere tusen år allerede. Vi befinner oss i nedre del av temperaturspekteret.

De russiske iskjerneprøvene fra deres Vostok-ekspedisjon i Antarktis (bildet) har ikke nøyaktig de samme sterke utslagene som GISP 2-prøvene fra Grønland, men viser den samme klart fallende temperaturtendensen de siste 4 000 år. Vi bør forberede oss på global nedkjøling, ikke det motsatte.

Alt tyder på at vi er i rute. Vår mellomistid synes å gå mot slutten og vil så smått bli avløst av en 90 000 år lang istid, omtrent den samme syklusen som skal ha gjentatt seg 46 ganger de siste 2,6 millioner år. Det er absurd å tro at dette endres ved at vi brenner av noe olje, gass og kull som tidligere har vært del av naturens kretsløp.

Nedkjøling av kloden har forøvrig pågått i 65 millioner år.

Tidligere publisert på derimot.no

19 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 282 ganger.

Post Views: 3 546

Les artikkelen direkte på derimot.no