I Sør-Korea er 87 % vaksinert – men flere «Covid-dødsfall» enn noen gang før

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 37 Second

Utviklingen i Danmark, New Zealand og nå Sør-Korea indikerer at en aids-vaksinasjonspandemi er nært forestående siden Corona-injeksjonene tilsynelatende også svekker immunforsvaret ytterligere for hvert ekstra skudd.

Sør-Korea er i store problemer. 87 % av befolkningen har allerede fått to injeksjoner, og nesten to tredjedeler har også fått den første “boosterdosen”. Som et resultat avtar ikke antall dødsfall fra Covid; tvert imot, den eksploderer.

64 % av de totale dødsfallene registrert under pandemien ble registrert i de tre første månedene i år. Antallet nye dødsfall rapportert daglig når alarmerende høyder. Svekkelsen av immunforsvaret på grunn av de farlige Corona-injeksjonene blir tydelig i stadig flere land. Noen eksperter sier at en aids-vaksine-pandemi kan være på trappene.

Sakstallene har eksplodert siden begynnelsen av året, men spesielt Covid-19-dødsfall skyter opp til enestående rekordhøyder. Fra starten av koronakrisen – Sør-Korea hadde sitt første tilfelle så tidlig som 20. januar 2020 – til slutten av 2021, ble det registrert totalt 5 625 Covid-dødsfall.

I år ble 9 798 Covid-dødsfall lagt til innen 28. mars 2022, bare tre måneder inn i året. Dette betyr at 64 % av alle dødsfall (15 423 til og med 28. mars 2022) i hele koronakrisen skjedde i løpet av de siste tre månedene.

Nye Covid-19-dødsfall som rapporteres daglig, når like triste topper, i en skala som aldri før er sett! For eksempel, 24. mars 2022, ble det rapportert om utrolige 470 COVID-19-dødsfall på én dag i Sør-Korea – mange ganger over nivåene i 2020 og 2021.

I Sør-Korea var det administrert totalt 120,4 millioner doser vaksine innen 27. mars 2022. 74,1 millioner doser av disse var fra Pfizer/BioNTech og 24,2 millioner doser var fra Moderna. Dermed ble omtrent 82 prosent av koreanerne stukket med mRNA-injeksjoner.

At sentrum-venstre-regjeringen lukker øynene for denne utviklingen og at tvangsvaksinasjonsloven fortsatt ikke er av bordet, kan på denne bakgrunn bare betegnes som en forbrytelse.

Observatører fra vaksinekritikerleiren sier utviklingen i Danmark, New Zealand og nå Sør-Korea peker i retning av at en aids-vaksinasjonspandemi virkelig er nært forestående siden Corona-injeksjonene tilsynelatende også svekker immunsystemet ytterligere for hvert ekstra skudd.

I Norge er det også en eksplosjon, ekspertene skylder på forandring i kriteriene hos MSIS men det er jo uansett veldig betimelig.

Og dette er til tross for at smittetallene har sunket drastisk den siste tiden. Man kan selvfølgelig skylde på at folk ikke tester seg lengre og det vil nok ekspertene selvfølgelig gjøre også men folk får vurdere dette selv

For de siste fire uker er informasjon om vaksinestatus tilgjengelig for 329 covid-19 assosierte dødsfall. Blant disse har det vært 68 (20,7 %) covid-19 assosierte dødsfall blant uvaksinerte og 252 (76,6 %) dødsfall blant grunnvaksinerte (hvorav 203 vaksinert med 3. doser). (2,7 %) var delvis vaksinerte.

Per 27. mars er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.

Les artikkelen direkte på Politikeren