I følge avisa Klassekampen er Nato løsningen. Nato er dagens imperialisme.

Derimot.no

derimot.no:

Venstresidas problem

Jan Hårstad

Det sentrale problem som den norske venstresida har er at dens sentralorgan, Klassekampen, blir mer og mer EU- og Nato-vennlig for hver uke som går. Da må man begynne med det grunnleggende faktum at avisa blir subsidiert fra den norske Nato-staten med rundt 45 millioner kroner i året for å lage lissom-venstre.

Åpenbart er det «politisk redaktør» Braanen som er hovedarkitekten bak denne langårige snuoperasjonen og han startet jo sin politiske løpebane i omlandet til m-l bevegelsen. 

Vi har flere ganger vært inne på at eldregenerasjonen i den har jobbet intenst for å glemme alt som har med et marxistisk tenkevis å gjøre og har forsvunnet inn i bistandsapparat, i akademia og media.

Dag Solstad er en norsk forfatter. Siden 2011 har han mottatt Statens æreslønn. Wikipedia

Så har vi et knippe selvutnevnte «sosialister» og «kommunister» som er forfattere som også har den vanen at de viser seg aldri for noen som i storkrigen som pågår nå. «Kommunist» Dag Solstad kan være nevnt som et eksempel, en fullstendig utmeldt skikkelse som åpenbart tror kommunisme ikke er å urolige verken seg selv eller karrieren.

Jeg har skrevet flere artikler om hvor enestående dum Braanen er. Det kommer sannsynligvis av at han politisk lar seg veilede av Rothschildenes hovedorgan, Financial Times.

I dag skriver han da om krisa i Rødt og tar feil også der som i det meste annet. (24 mai). På vegne av Rødt-velgerne rister også han på hodet at Rødt «setter seg til doms over demokratiske beslutninger i to naboland» i Natospørsmålet.

Avisa Proletaren har skrevet mange artikler om at de mektige oligarkene som styrer Sverige har jobbet for Nato-medlemskap i årevis og holdt lukkede møter anført av mektige Jacob Wallenberg som også tilfeldigvis er sjefen for sentral våpenindustri. Pressen i Sverige er totaldominert av Bonnier som også en en oligarkgruppe og på beskjed fra USA igangsettes et skremselshysteri uten like om at Russland innvaderer Norden. 

Ren pur galskap naturligvis, men sånn er moderne «demokrati» som Braanen hyller ved alle anledninger.

Så avslutter Braanen slik: «Det er ventet at Nato-striden fort blir begravet, men opprøret har satt en støkk i ledelsen.»

Poenget er at Natostriden bare vil fortsette med en lang rekke omfattende kriger som er planlagt og står på dagsorden.

Først skal Nato kaste ut Russland fra Svartehavet. Det kan ende med atomvåpenkrig.

Så skal det nybakte asiatiske Nato føre gigantkrig mot Kina som meldes jevnlig av Bidenfolkene.

Så skal det arabiske Nato som er i allianse med USA-Israel føre gigantkrig mot Iran og mye tyder på at denne kommer i løpet av 2022.

Uten at partiet Rødt avklarer sitt forhold til imperialismen vil det herjes av politiske konflikter.

I alle disse krigene vil det blusse opp permanente Nato-strider inni Rødt. Ingenting vil være begravet så lenge den kapitalistiske imperialismen er på krigsfot. Krig er en organisk bestanddel av kapitalismens vesen. Uten råvarer og markeder kan den ikke eksistere.

Braanen forsøker å lage et alternativt verdensbilde til marxismens abc.

En fornyet venstreside i Norge har intet annet valg enn å bygge en ny avis og pensjonere Braanen så fort som overhodet mulig. Han har fordummet miljøet nok som det er.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Jeremy Bezanger

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 11

Les artikkelen direkte på derimot.no