Slik er det blitt: «Venstresiden» har avskaffet Marxismen.

Derimot.no

derimot.no:

Avskaffelsen av marxismen

Jan Hårstad

For mangfoldige år siden spådde jeg at redaktør Braanen i Klassekampen ville bli tildelt en St.Olav for at han og redaksjon hadde klart å avskaffe marxismen i Norge. Prosessen har naturligvis vært gradvis fram til dagens situasjon hvor man kun bedriver Nato krigspropaganda og vannbæring for den tredje verdenskrig. Alle er nå det i KK.

Det som kjennetegner den marxistiske analysemetoden er at alt er historisk og konkret. En hvilken som helst krig eller konflikt må leses i sin spesifikke historiske kontekst. Hvis man ikke gjør det havner man i en overhistorisk idealistisk tåkeheim.

En konkret tåkeheim.

Det er dette man har slått seg på i Klassekampen nå. Det foregår ingen konkret historieskrivning om Ukrainakrigens tilblivelse og filosofien bak Natos østutvidelse som hånte alle avtaler med Gorbatsjov.

Her på derimot skrev vi lenge før Ukrainakrigerns start 24. februar, at Nato jobbet med å bygge Operasjon Barbarossa nr 2 rundt Russland for å knuse det. Rands krigsdokument av 2019 være nevnt.

Det dokumentet som igangsatte krigen var forsvarsavtalen mellom USA og Zelenskyregjeringen av 24. mars 2021 som handlet om å tilbake-erobre KRIM -Donbass og Lugansk.

2-vk-hop timeline | Timetoast timelines
Operasjon Barbarossa var den tyske invasjonen av Sovjetunionen som begynte 22. juni 1941.

Dette var faktisk en BJØRNEFELLE etter min vurdering. Strategene i Pentagon visste at Moskva ville bli alldeles rasende ved denne avtalen og kanskje sette i gang en krig – som var ønsket akkurat som innmarsjen i Afghanistan i 1979 også var en bjørnefelle. En leide jihadister for å provosere fram turbulenser

For Kabul-regimet og Sovjetunionen gikk i fella.

Det var da Katarina den store som kriget mot OttomanTyrkia for å erobre Krim. Og senere har sikkert fem store og små kriger handlet om eierskapet til Krim. Flåtebasen Sevastopol garanterer at Russland ikke bare er en Svartehavsmakt, men også har tilgang til Middelhavet. Den eneste basen Russland har i Middelhavet er Tartus i Syria.

Les nå denne setningen fra Alexander Dugin godt for den forteller alt om hva dette handler om:

«Hvis Russland mister Donbass, vil Russland miste Krim. Hvis Russland mister Krim, vil Russland miste seg selv.» (2014)

Et Russland uten tilgang til Svartehavet og Middelhavet ville være det samme som å sende Russland ned i fjerdedivisjon som et slags råstoffleverende uland.

Vi foretar en spesiell operasjon for å stoppe Nato i Ukraina, sa Moskva 24 februar. Forskrekkelig for ledelsen i Kreml var det å oppdage at den ukrainske hæren var en fulltrimmet Nato-hær og åpenbart har den militære etterretningstjenesten gjort en møkkajobb som ikke forsto dette.

Bare Canada hadde trent 35 000 ukrainske soldater.

Nato-pressen forsøker å framstille det slik at Russland har tenkt å erobre hele verden militært.

Som Roosevelt sa: «The democracies must never appear as the aggressor.»

Ingen henviser til russiske politiske tenketanker hvor de «imperialistiske ambisjonene» til Russland har vært åpent debattert: for å forsvare oss må vi bygge vennskapelige relasjoner med de østslaviske folk og stater og vi må alliere oss med den gresk-ortodokse kirken. Det er Russlands planer om erobring av verden.

Punktum.

aerial photography of city buildings at daytime
Verden eksisterer med et uendelig antall konflikter og relasjoner. Skal en forstå det som skjer må det undersøkes konkret.

Den største skandalen i norsk sosialismes historie er avskaffelsen av den materialistiske konkrete metoden som marxister praktiserte. Mest komisk er de dogmatikerne som kommer trekkende med hundreårige skrifter av Lenin og Stalin og liksom skal tre disse gamle skriftene mekanisk ned over hodet på Ukrainakrigen. Da innbiller disse folkene seg at de driver med «sosialistisk analyse», men det er faktisk det stikk motsatte. 

Borgerlig tullball fra ende til annen.

Nå ser vi da at en Joachim Møllersen (Rødt?) vil stifte en fredsbevegelse i Ukrainakrigen. Han mener omtrent det samme som Heffermehl med anmodninger og håp om fred.

Dette er ikke marxistisk tenkning, det er pasifisme. Marxister vil mobilisere arbeiderklassene til krig mot krigen. Intensivere klassekampen på alle nivåer.

Hvem skulle trodd at Klassekampen skulle blitt et organ for Nato-krigspropaganda?

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 14

Les artikkelen direkte på derimot.no