I 1939-41 var CO2 oppe på 550ppm – klimabløffen avslørt

Fakta360.no

fakta360.no:

Dette er en av de mange forskningsrapporter som IPCC «glemte» å ta med i sine utredninger. Den viser med all klarhet at CO2 har historisk variert svært mye bare i de siste 200 årene. I Tyskland ble der i perioden 1939-1941 målt opp til 550ppm CO2 enkelte dager og i hele 18 måneder var verdiene over 400ppm.

Nok en gang påviser forskningen den enorme svindelen som klimabløffen er blitt og hvor håndplukket dataene er, som benyttes av IPCC. Svindelen er total!

IPCC baserer sine CO2 data fra hypotesen om at den i den førindustrielle tiden var konstant på ca. 280ppm med lite variasjoner. Denne antagelsen er basert på gammel og svært ensidig håndplukket data fra Svante Arrhenihus, G.S. Callendar og senere Charles Keeling.

Sannheten er at der i perioden 1800-1961 er publisert mer enn 380 tekniske papirer med analyser av CO2 verdier i atmosfæren basert på anerkjente kjemiske metoder som viser enorme variasjoner i atmosfærisk CO2. Samtlige av disse ble avvist da de ikke stemte med de ønskede resultater som IPCC ville ha.

Der var en topp i 1820-årene hvor CO2 var oppe ved 450ppm og i 1940-årene hvor den igjen kom opp på 420pmm. Deretter sank CO2 fra 420ppm til ca. 325ppm i 1960 årene.

Kjemiske CO2 analyser sammenflettet med kurvetilpasset data fra Mauna Loa.
Blå kurve er virkelig historisk CO2 mens rød kurve er IPCC sine fabrikkerte verdier fra iskjerneboringer.

Dataene er samlet inn fra den nordlige halvkule fra Alaska, USA, Atlanterhavet, Europa, Antarktisk og India. I Giessen i Tyskland ble der i perioden 1939-1941 målt opp til 550ppm CO2 enkelte dager og hele 18 måneder var verdiene over 400ppm.

Les også: 60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Kilde: 180 Years of Atmospheric CO2 Measurement By Chemical Methods

Les artikkelen direkte på fakta360.no