Hvorfor skal vi ikke høre på motparten? Hva mener de i opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina?

Derimot.no

Konflikten i Ukraina fremstilles som en konflikt mellom Ukraina og Russland, men slik er det ikke ifølge Minsk 2-avtalen. Ifølge den er dette en intern konflikt i Ukraina hvor hverken Russland, Tyskland eller Frankrike (de tre andre underskrivende stormaktene) er direkte involvert eller part i konflikten. Også dette forteller sitt om våre mediers lemfeldige omgang med realitetene, dvs. at dette faktiske forholdet underslåes.

Russland tviholder på dette faktiske forholdet, mens USA og de store vestlige mediene fremstiller konflikten som en konflikt mellom Ukraina og Russland. I praksis er derfor utbryter-republikkene en part i saken ifølge Minskavtalen som også er FN-godkjent.

Så kan en spørre seg hvorfor en underslår dette faktum i vest. Men slik er det blitt. Det er ikke alltid at de store mediene lyger direkte, men de fordreier og fortier realiteter. I praksis villeder de opinionen på den måten.

Vi velger å presentere også synspunktene den fortiete parten i denne konflikten: Opprørsregjeringen i Folkerepublikken Donbass. Vi er ganske stolt over at vi som et lite medium er de første til denne type informasjon som er hentet fra en viktig part av denne konflikten.

Knut Lindtner
Redaktør

Natalia Nikonorova, utenriksminister i Donetsk-republikken:

«Mangel på politisk vilje i Kiev er ikke et argument for å ignorere Kievs forpliktelse overfor Donbass-folket. Vi må uansett følge opp Minsk-avtalene av 5. og 20. september 2014 og 12/2-2015 som utformes av kontakt-gruppen i Minsk. De gir grunnlag for fredelig løsning av Donbass-konflikten via en fredsplan og enighet om våpenhvile. Så et memorandum om i praksis å realisere våpenhvilen med tiltakspakke. Den ser for seg en umiddelbar og omfattende våpenhvile, tilbaketrekking av tunge våpen, etablering av sikkerhets-soner og utvikling av gode metoder for ny-utbetaling av pensjoner og velferdsordninger for innbyggerne i Donbass. 

Politisk del av avtalen krever at Kiev gir Donbass spesial-status og vedtar en konstitusjonell reform i Ukraina som betyr mer desentralisering. Reformen må ta hensyn til konkrete forhold i konfliktrammete områder og koordineres med representanter fra disse områdene.

Andrey Turchak.jpg

Midt i en uhyggelig anlagt USA/Nato-kampanje for å legitimere strøm av penger, våpen, ammunisjon og maskiner til Kiev, er det utillatelig naivt av oss å håpe på fredelig demping av konflikten bare ved sunn fornuft hos Kiev-ledelsen. Vi takker for initiativ fra ledelsen i partiet Forent Russland, som viser vilje til å hjelpe oss å bekjempe aggresjonen fra Vest-Ukraina.

26/1 sier Andrei Turtsjak talsperson i regjerings-partiet Forent Russland at Russland må levere våpen og annen hjelp til de to republikkene. Det støttes av russiske aktivister og politikere. Donetsk ser det som viktige skritt for republikkene. Vi vil absolutt ønske beslutningen velkommen.

Men som Donetsk-representant ved Minsk-forhandlingene, vil jeg se til at vi for vår del vil gjøre alt vi kan for å redusere muligheten for at situasjoner skal oppstå som krever våpen-bruk. Til tross for den militaristiske stemningen blant Kiev-lederne og deres vestlige sjefer, vil vi fortsatt ikke ha en væpnet konflikten og gjøre alt for å holde Kiev på et diplomatisk spor», avslutter Natalia Nikonorova, utenriksminister i Donetsk-republikken.

Meldinger fra Donbass News Agency/DAN, 18/1-28/1-22. Til norsk: Per Lothar Lindtner

Forsidebilde: Folkerepublikken Donetsk sitt flagg.

30 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 30 ganger.

Post Views: 89

Les artikkelen direkte på derimot.no