Derimot: Begrunner Israel krigføringen med bibelen:”Hvis en jøde dreper en ikke-jøde er han frikjent”. – Derimot

Derimot.no

derimot.no:

Amalek, den bibelske krigen.

Av Jan Hårstad

En av verdens ledende historikere på jødisk historie og tenkning er Michael Hoffman. Han har satt sammen utsagn fra prominente nazister og prominente zionister i artikkelen «Nazis and Zionists» av 9 januar 2024 som du vil finne på unz.com/author/michael-hoffman/

For tilgjengelighetens skyld har jeg oversatt fragmenter fra denne artikkelen som nesten ikke er til å tro. Håper at det kan bidra til at folk leser originalen på engelsk.

Netanyahu gjorde det klinkende klart 28 oktober 2023 at Israel nå førte en bibelsk inspirert utryddelseskrig mot Amalek, dvs Palestinerne.

«Dere bør huske hva Amalek har gjort med dere forteller vår hellige bibel og vi erindrer og kjemper.

 Våre modige tropper og soldater som nå er i Gaza eller rundt Gaza elleriI andre regioner av Israel, tilslutter seg en lenke av jødiske helter, en lenke som ble startet for 3000 år siden – fra Joshua til heltene fra 1948- 6 dagers krigen, Oktoberkrigen i 1973 – og alle andre kriger for dette landet – er heroiske soldater.

De har en sentral målsetting, den totale tilintetgjøring av den morderiske fienden og sikre eksistensen av dette landet.

I bok nummer en av SAMUEL 15:3 leser vi Guds dom over Amalekene i form av et gudommelig befaling til Saul, Israels første konge.

   «Gå nu av sted og slå Amalek, og slå med bann alt hva hans er; spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen.» (Bibelen av 1930)

Vi tar med noen linjer fra Babylonske Talmud,57 a:

«Hvor enn det reises ansvar om dødsstraff i forbindelse med blodsutgytelser; Hvis en ikke-jøde dreper en annen ikke-jøde, eller en ikke-jøde dreper en jøde, er han skyldig. Hvis en jøde dreper en ikke-jøde er han frikjent.»

Forsidebilde: Lexica

Les artikkelen direkte på derimot.no

Legg igjen en kommentar