Hvorfor kan vi ikke kontrollere at stemmesedlene våre telles med?

Lykten.no

Lykten.no:

Norge skal visstnok være et demokrati. Beviset på dette er at innbyggerne inviteres til å ta del i valg mellom ulike partier hvert annet år. At et slikt system virkelig skal gi innbyggerne innflytelse når opposisjonspartier har minimale økonomiske ressurser og nektes omtale i mediene er vel heller tvilsomt.

Men slik er systemet. Det er makta som rår. Dog gir disse valgene folket i hvert fall en teoretisk mulighet til å øve innflytelse over hvordan landet styres.

Men det forutsetter at det er samsvar mellom hvilken stemmeseddel man putter i urna og resultatet av opptellingen. Er det slik at alle stemmesedlene telles med? Eller er det noen som forsvinner eller byttes ut med andre partiers stemmesedler?

Dette ønsket jeg å finne ut av. Derfor kontaktet jeg kommunen der jeg bor og spurte om jeg kunne få kontrollere at min stemmeseddel ikke forsvant. Vi skal ha hemmelige valg. Men det er ikke i veien for at det enten er et genuint serienummer på hver stemmeseddel som velgerne kan notere. Eller at man selv noterer noe på en stemmeseddel for å kunne kjenne den igjen.

Dersom min stemmeseddel kan identifiseres, og jeg gis anledning til å se på de opptelte stemmesedlene, vil jeg enkelt kunne kontrollere at stemmen ikke ble stålet. Et alternativ er at velgerne gis rett til å be en revisor om å foreta kontrollen.

Det viste seg imidlertid at myndighetene ikke tillater noen slik kontroll. Det finnes således ingen måte velgerne kan finne ut av om stemmene den enkelte leverer virkelig telles med, eller stjeles, på.

Da melder det seg et spørsmål som er er temmelig avgjørende for det norske myndigheters legitimitet: «Hvis norske valg virkelig går rett for seg, hvorfor nektes velgerne å kontrollere at stemmene vi avleverer virkelig telles med?»

Valgansvarlig Espen Overskott i Hamar kommune har gitt følgende tilsvar til min kritikk av mangel på verifiserbarhet knyttet til stemmegivningen ved kommunevalget:

Hei!

Jeg synes det er litt utfordrende å skjønne problemstillingen din. Stemmeseddelen din blir validert i det du får krysset av navnet ditt i manntallet (registrert stemme), får stemplet seddelen og du selv putter den i urna. I stortingsvalg skal derfor antall kryss i manntallet stemme overens med antall stemmer avlagt. I kommunestyre- og fylkestingsvalg er det riktignok ikke alle som stemmer ved begge valg, så der er det som regel noen færre stemmesedler enn kryss i manntallet (du får ett kryss i manntallet uansett om du bare har stemt ved kommunestyrevalget, bare ved fylkestingsvalget eller begge valg). Alle stemmesedler blir først manuelt telt og deretter skannet for endelig oppgjør.

I Hamar har vi på valgdagen seks stemmesteder hvor hvert stemmestyre er ansvarlig for den foreløpige manuelle tellingen. Deretter fraktes alt sikkert til rådhuset for endelig skanning. Det er sterke sikkerhetsrutiner (inkl. plombering av materiell) for hvordan frakte, behandle og oppbevare stemmesedler. Det er ikke på noe tidspunkt valgmedarbeidere som er alene med stemmesedler, så det du insinuerer med spørsmålene om alle stemmesedler telles, forsvinner eller byttes ut blir veldig søkt. Seddelen/sedlene din(e) finnes blant de 16 084 stemmesedlene som ble avlagt til årets kommunestyrevalg og/eller de 14 600 stemmesedlene som ble gitt til fylkestingsvalget (jeg vet ikke – og kan ikke vite – om du stemte ved begge valgene).

I valglovens formålsparagraf står «frie, direkte og hemmelige valg» sterkt. I det ligger også at en stemmeseddel ikke skal kunne spores tilbake til en velger. Du skal dermed helt fritt kunne stemme på det du vil og holde ditt valg hemmelig. Det du skriver om en revisor til å foreta kontrollen er akkurat det som valgobservatører gjør, og i Norge er vi forpliktet til å tilrettelegge for nasjonale og internasjonale valgobservatører. Jeg har ikke de seneste tallene, men til valget i 2017 kom det 158 valgobservatører fra 32 forskjellige land til Norge. Og Norge sender også valgobservatører til andre land i verden. Valgobservasjoner i Norge har hatt svært få bemerkninger på valggjennomføringen i Norge, så min konklusjon er at du trygt kan stole på valgresultatet.

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar