Hvordan Frankfurt-skolens kulturmarxisme utryddet vestlige verdier

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 35 Second

Dette er en studie av “Frankfurt-skolen” og dens kulturmarxistiske filosofi, som nå sies å kontrollere vestlig intellektualisme, politikk og kultur.

Det var av design; en internasjonalistisk intelligentsia skapte den for å utrydde vestlige verdier, sosiale systemer og europeiske rasegrupper i et forebyggende forsøk på å utløse en global kommunistisk revolusjon.

«Kulturmarxismen og Frankfurt School of Critical Theory har infisert Vesten. Selv om Sovjetunionen falt fra hverandre for tretti år siden, er memene de lanserte fortsatt der ute. Mange av Frankfurt-skolens studenter ble lærere og professorer, som underviste en annen gruppe lærere og professorer, og de indoktrinerer nå hele Vesten og dets ungdom.»

I tråd med læren fra Frankfurterskolen, opplever verden en såkalt ‘repressiv toleranse’, også kjent som politisk korrekthet, der avvikende meninger kveles.

Alle som er uenige i deres meninger, bør tvangsnekes. Dette praktiseres daglig i dag med sensur på sosiale medier.

Denne totalitarismen er nå standard praksis og vanlig på universiteter, media og Hollywood. Politisk korrekthet er en del av dette systemet.

FRANKFURT SKOLEN

Frankfurtskolen, mer passende kjent som Critical Theory, er en filosofisk og sosiologisk bevegelse spredt over mange universiteter rundt om i verden. Opprinnelig var det lokalisert ved Institutt for samfunnsforskning (Institut für Sozialforschung), et tilknyttet institutt ved Goethe-universitetet i Frankfurt, Tyskland.

Instituttet ble grunnlagt i 1923 takket være en donasjon fra Felix Weil for å utvikle marxistiske studier i Tyskland. Etter 1933 tvang nazistene dens nedleggelse, og instituttet ble flyttet til USA, hvor det fant gjestfrihet ved Columbia University i New York City.

Den akademiske innflytelsen til den kritiske metoden er vidtrekkende. Noen av de kritiske spørsmålene og filosofiske opptatthetene til skolen involverer kritikk av modernitet og kapitalistisk samfunn, definisjonen av sosial frigjøring, samt påvisning av samfunnets patologier.

Kritisk teori gir en spesifikk tolkning av marxistisk filosofi angående noen av dens sentrale økonomiske og politiske forestillinger som varemerking, tingsliggjøring, fetisjisering og kritikk av massekultur.

Les artikkelen direkte på Politikeren