Hva med de kristne i Gaza?

Klassekampen Lykten.no

Lykten.no:

Av Dag Myhre, tidligere pilot i SAS og kaptein i luftforsvaret, nå politiker for Norgesdemokratene i Oslo.

(Innholdet i innlegget står for forfatterens regning)

Torleif Elgvin mestrer til fulle den slalomøvelsen det er å få frem at kristne palestinere blir forfulgt av Islam, mens han samtidig får lagt igjen tilstrekkelig kritikk av Israel til å tilfredsstille Klassekampens lesere.

Han siterer en Kjetil Lillesæter som indikerer at Israels okkupasjon og de vanskelige forholdene i Gaza er den viktigste årsaken til at de vil bort fra Gaza.

Men Gaza er jo ikke okkupert!

Elgvin nevner en dansk journalist, Klaus Wivel, som også holder frem at da Hamas overtok makten i 2007, ble forholdene for de kristne betydelig verre. Her har vi nok den virkelige sannheten.

Les også: Svar til Antikrigs-initiativet om Israel-Palestina-konflikten

I tillegg tok Hamas livet av alle palestinere som representerte Fatah (PLO) på Vestbredden ved å kaste de ut for høye hus eller torturerte de på verst tenkelig måte. Det er jo derfor lite trolig at angrepet på Israel 7.okt. var i solidaritet med palestinerne på Vestbredden og den israelske okkupasjon.

I siste avsnitt skriver Elgvin: «Kristne palestinere har emigrert fra Palestina helt fra 1880 tallet.» Nå var det jo ikke noe land som het Palestina den gangen, heller ikke noe folk som kalte seg palestinere. Balfour-erklæringen var fra 1917, og før det var intet jødisk land påtenkt. Denne emigrasjonen kan i hvert fall ikke jødene få skylden for. («Jerusalem Post» het i 1948 «Palestine Post»)

Det var Folkeforbundets Palestinamandat, (San Remo erklæringen fra 1922) som skulle deles mellom jøder og arabere i følge folkeretten.

Elgvin sier: «Takten har økt dramatisk under den israelske okkupasjonen de siste tiårene – mens de 180.000 palestinske kristne som er israelske borgere, har blitt boende.» Han mener vel da der de alltid har bodd? I Israel?

I tillegg var det ca. 150.000 palestinere som også ble boende og som nå nyter godt av Israels statsborgerskap. Han sier at «Okkupasjonen og krigen er blitt den viktigste årsakene til at palestinerne i Gaza lider». Hvilke palestinere? De kristne? Det er jo de artikkelen skulle handle om. Hvilken okkupasjon, Gaza er jo ikke okkupert?

Jeg møtte for noen år siden en palestinsk kvinne som reiste rundt i Europa for å fortelle hvordan det var å være kristen palestiner. Jeg hadde en del kontakt med henne og holdt en tale/spørsmål for Oslo Forsvarsforening til utenriksminister Ine Eriksen Søreide som følger:

«Til Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Jeg møtte sist tirsdag en ung palestinsk kvinne, som reiser i Norge og i andre land for å fortelle om det å vokse opp på Gaza og på Vestbredden som palestiner. Ikke en typisk palestiner men en kristen palestiner. Kristne blir fordrevet fra alle muslimske land og områder og det er spesielt ille i de palestinske territoriene. Hun definerte problemet som grunnleggende religiøst og ville ikke si hvilken religion hun siktet til selv om hun ble presset på dette fra salen. Grunnen var, fortalte hun meg etterpå, at hennes familie fortsatt bodde på Vestbredden og dersom hun definerte religionen som Islam, ville hun sette sin egen familie i fare. Mange var drept allerede.

De evigvarende Intifadaene der muslimske ungdommer fullstendig dominerer gatebildet med steinkasting, knivstikking, brannbomber og selvmordsaksjoner, er så ille at uten israelsk militær kontroll ville det vært helt livsfarlig. Samtidig kan de ikke flykte til Israel fordi de er palestinske.

Norge er leder av Giverlandsgruppen som har kanalisert enorme beløp til PA eller Selvstyremyndighetene. Alt forsvinner i et sort hull av korrupsjon og støtte til terrorister og deres familier. Utenriksdepartementet sier de har full kontroll over hva pengene brukes til –

«Vi har fått forsikringer om at midlene fra giverlandsgruppen ikke går til terrorister eller deres familier.» President Abbas, som nettopp har vært i Norge og blitt mottatt med alle hedersbevisninger som en statsleder, til og med kongelig audiens, har klart sagt følgende: «If one penny remains in our hands it is for them (Martyrs) and not for the living.»

Selv den siste krone vi får i støtte vil gå til våre martyrer og deres familier. Skoler, idrettsforeninger, gater og torg oppkalles etter terroristene. Men er det tillatt, for det norske utenriks departement, å være så naiv at en tror på slike forsikringer?»

Søreides svar druknet i detaljer.

Jeg må likevel takke Elgvin for at han klarte å legge såpass stor vekt på muslimenes rolle i at kristne blir forfulgt og vil vekk fra Gaza.

Det er jo en skjebne de deler med kristne i alle andre muslimske land også.

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar