Human 2.0: Menneskehetens store splitt

Human 2.0: Menneskehetens store splitt

Nyhetsspeilet Video
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Human 2.0: Menneskehetens store splitt

Nyhetsspeilet.no:

Menneskeheten er allerede godt inne i Den Store Splitten. Veien videre er enten transhumanisme hvor du velger å bli en sjelløs cyborg eller det kabalen frykter aller mest: Et fryktløst menneske.

Kilde: HUMAN 2.0 – Spiritual Warfare is upon us – Infinite Waters

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar