hippocrates.no: Kronisk betennelse – den skjulte sykdomsårsaken

hippocrates.no

Hippocrates.no:

Har du fått kroniske smerter eller helseplager som ikke går bort samme hva du gjør? Nyere studier viser at kostholdet vårt kan være en av hovedårsakene til kronisk lavgradig betennelse. Dette regnes som forstadiet til vanlige livsstilssykdommer. Noe av det vi spiser mest av kan også gi mest betennelse. 

De vanligste symptomene på betennelse er:

 • Rødhet
 • Smerte
 • Hovenhet
 • Stivhet
 • Tap av muskelfunksjon
 • Følelse av varme

Det finnes to typer betennelse – akutt og kronisk. Den akutte betennelsen inntreffer innen minutter eller timer etter eksponering for et bakterielt patogen eller skadet vev. Kronisk betennelse er langvarig, og mindre merkbar på kort sikt. Det er en betydelig stressfaktor som reduserer kroppens evne til trivsel og selvhelbredelse. Fordi kronisk betennelse har mer utydelige årsaker kan det være en utfordring å identifisere alle faktorene som bidrar til problemet.

Når forskere har søkt etter årsaken til diverse sykdommer er det en fellesfaktor som alltid går igjen: Kronisk betennelse.

Kronisk betennelse spiller en nøkkelrolle i en rekke vanlige, og ofte dødelige, sykdommer, inkludert Alzheimer’s, leddgikt, kreft, diabetes, hjertesykdom og depresjon.

Moderne skolemedisin har, etter utallige forsøk, ennå ikke klart å utvikle en pille som virker mot kronisk betennelse i kroppen.

Dette skyldes at pillebasert medisin i all hovedsak er symptomdempende, og ikke årsaksrettet medisin.

Spesielt innen alternativ- og komplementær medisin er det stadig mer populært å hevde at man driver med årsaksrettet (og persontilpasset) medisin.

Likevel er det dessverre svært få som bruker ernæringsterapi på en måte som kommer til roten av problemet.

I dag lærer man fremdeles på studiene at det er naturlig å få en betennelsesreaksjon på maten vi spiser.
Dette fenomenet har fått navnet “postprandial leukocytose” som ganske enkelt betyr “stigning av leukocytter etter mat”.

Allerede på 20-tallet begynte den sveitsiske legen Paul Kouchakoff å forske på dette. Det han oppdaget har uante konsekvenser for kronisk betennelse i kroppen.

Hans arbeid ble publisert som The Influence of Food Cooking on the Blood Formula of Man resulterte i en nominasjon til nobelprisen i medisin.

Etter mer enn 300 eksperimenter på ti individer av ulik alder og kjønn kom han frem til følgende konklusjoner: 

 • Stigningen av hvite blodceller og endringen av forholdet mellom dem, som inntreffer etter mat, og som inntil da ble ansett som et naturlig fysiologisk fenomen, er i virkeligheten et patologisk fenomen. Det skyldes introduksjonen av mat som er bearbeidet og varmebehandlet ved høye temperaturer.
 • Etter å ha spist fersk rå plantemat, produsert av naturen, skjer det overhodet ingen immunaktivering (eller betennelsesreaksjon) i kroppen.
 • Etter å ha spist naturlig plantemat som er varmebehandlet ved høye temperaturer skjer det en immunaktivering, men forholdet mellom de ulike leukocyttene forblir det samme.
 • Etter å ha spist naturlig plantemat som er bearbeidet og prosessert i tillegg til varmebehandlet, øker både leukocyttene og forholdet mellom dem.
 • Immunreaksjonen fra en hvilken som helst matsort (selv bearbeidet ferdigmat) kan unngås bare dersom den spises sammen med en viss andel rå levende mat.
 • Vi kan endre blodet vårt i den retningen vi ønsker ved å spise deretter.

Ved å se på levende blod i mikroskop kan vi også se korrelasjoner til de røde blodcellenes grad av hydrering og elektrisk membranpotensiale.

Dette avgjør hvor mye oksygen og CO2 de er i stand til å frakte til og fra cellene, og påvirker dermed cellenes stoffskifte direkte.

Når oksygennivået faller blir ikke cellene fullstendig polarisert, og evnen til selektiv membrantransport reduseres.

Redusert stoffskifte og kronisk inflammasjon blir av mange ledende eksperter ansett som to sider av samme sak.

Begge impliserer et redusert oksygennivå og en akkumulering av toksiner både intracellulært og ekstracellulært.

Vi føler dette som en stressbelastning som gjør at vi lettere blir syke og slitne, sover dårligere og utvikler livsstilssykdommer og hormonelle ubalanser.

En betydelig konsekvens er nedsatt enzymproduksjon og immunitet, som følge av det svekkede stoffskiftet.

Det har blitt vist i senere forsøk at enzymtilskudd sammen med kokt mat kan redusere betennelsesreaksjonen. Dette lurer kroppen til å tro at maten er levende, og bidrar til en mer fullstendig fordøyelse.

Kouchakoff delte maten inn i 5 kategorier avhengig av betennelsesreaksjonen han målte:

 • Kategori 1: Ingen immunreaksjon (rå levende mat)
 • Kategori 2: Lett immunreaksjon (kokt mat)
 • Kategori 3: Moderat immunreaksjon (stekt, ferdigmat)
 • Kategori 4: Høy immunreaksjon (raffinert, frityrstekt mat)
 • Kategori 5: Svært høy immunreaksjon (pasteurisert melk,
  grillet kjøtt, tilsetningsstoffer, smaksforsterkere)

Vi har sett at levende mat kan redusere betennelsesgraden i kroppen svært effektivt i sammenheng med et helhetlig livsstilsprogram.

Når den kroniske betennelsen er borte begynner kroppen å regenerere seg selv fra innsiden og ut.


 

Nettkurs

Kommentarer

kommentarer

Les artikkelen direkte på Hippocrates