Ukraina er i sentrum av en supermakts proxy-krig

Politikeren.com
Read Time:9 Minute, 35 Second

USA og dets allierte bidro til å skape et klima som gjorde krig mer, snarere enn mindre, sannsynlig.

Redselen som utspiller seg i Ukraina i dag må forstås ikke bare som et resultat av brutal russisk aggresjon, men også som en langvarig proxy-krig mellom NATO og Russland om Ukraina. I flere tiår har USA forsøkt å vippe Ukraina i sin retning og bort fra Moskva. Ukraina er «den største prisen» i kampen mellom Russland og Vesten, skrev Carl Gershman . På den tiden var Gershman leder for National Endowment for Democracy (NED), en gruppe med en omfattende oversikt over finansieringsbevegelser som var motstandere av regjeringer som USA er misfornøyd med. Mellom 1991 og 2013 brukte USA 5 milliarder dollar på å utforme ukrainske anliggender slik USA så passende – og støtte Ukrainas overgang til demokrati og en fri markedsøkonomi,” med ordene til USAs assisterende utenriksminister for europeiske og eurasiske anliggender Victoria Nuland.

Soldat fra spesialregimentet til nasjonalgarden i Ukraina under en marsj til ære for dagen for forsvareren av Ukraina, Kiev, 2020. Foto av spoilt.exile/ 
Flickr 

Under protestene i 2013-2014 som gikk forut for avsettingen av Ukrainas valgte president Viktor Janukovitsj – som søkte sterkere bånd med Russland – signaliserte USA sin støtte til opposisjonen. En lekket telefonsamtale mellom Nuland og USAs ambassadør i Ukraina, Geoffrey Pyatt, viser ( som BBC observerte ) at mens utenriksdepartementets offentlige holdning var at ukrainernes fremtid var i deres egne hender, “har USA veldig klare ideer om hva resultatet bør være og streber etter å nå disse målene.» I de siste dagene av Janukovitsjs regjering ble 50 demonstranter og politi massakrert ved Maidan (eller det sentrale torget) i Kiev. Vestlige regjeringer ga Janukovitsjs styrker skylden, selv om bevisene for denne påstanden i beste fall er tvetydige, og anerkjente den nye Maidan-regjeringen etter at han flyktet fra landet i eksil.

Denne utviklingen bør sees i sin materielle kontekst. I 2012 kritiserte Det internasjonale pengefondet, som USA og dets europeiske allierte effektivt kontrollerer (og har brukt til å herje i mange land i det globale samfunnet), Ukrainas energisubsidier og oppfordret de til å redusere sitt overforbruk på lønn og pensjon, økt press for å presse frem mer deregulering, og for å privatisere økonomien ytterligere (samme som de gjorde i russland). Sent på neste året brøt Janukovitsj med IMF, og sa angivelig at de nektet å oppheve tyngende betingelser knyttet til tidligere lån som å øke pensjonsalderen og innføre en lønns- og pensjonsfrysing. Nuland ba senere Ukraina om å følge IMFs råd. Avvisningen av IMF betydde faktisk at Janukovitsj skrinlegger plan for ukrainsk integrasjon med EU. I stedet inngikk han en avtale med Russland, som antente Maidan-protestene og økte splittelsen blant ukrainere som foretrakk nære bånd til Russland og de som ønsket dypere forbindelser med Vesten.

Da Janukovitsj var borte, gikk Ukrainas nye regjering med på å akseptere « harde IMF-reformer » i bytte mot et lån. Disse forholdene inkluderte å heve Ukrainas energipriser og å fryse landets minstelønn. Ukraina ville fortsette å få flere andre IMF-lån i årene som fulgte.

Etter Janukovitsjs ble styrtet (kuppet), annekterte Russland Krim og en ødeleggende krig mellom den USA-støttede ukrainske regjeringen og russisk-støttede separatister drepte tusenvis av sivile i Donbas-regionen i det sørøstlige Ukraina. Minsk-våpenhvileavtalen fra 2015 for å avslutte krigen falt fra hverandre, men dens oppfølger, Minsk II – en avtale mellom Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland (i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) – forble en mulig måte å unngå ytterligere blodsutgytelse, inntil helt nylig.

Det er bevis på at USA hindret det prospektet. En rapport fra International Crisis Group fra 2020 bemerker at mens Frankrike og Tyskland “ser ut til å være ivrige etter at konflikten [Russland-Ukraina] [i Donbas] skal ta slutt, sa en tidligere amerikansk diplomat til gruppen at “Jo lenger Russland forblir fastlåst i Donbas,” jo mindre sannsynlig kan Russland undergrave de baltiske statene.» En amerikansk tjenestemann antydet også at reintegrering av statens befolkning ikke ville tjene ukrainske interesser, og refererte til disse samfunnene som «sovjetiske».

Russland oppfylte ikke sine forpliktelser i henhold til avtalen. Likevel, som Quincy Institutes Anatol Lieven påpekte i november:

For å få til en fredsløsning er det nødvendig å eliminere faktorene som førte til en fiasko i Minsk II-avtalen. Den viktigste blant disse er Ukrainas avslag på å garantere permanent full autonomi for Donbas. Hovedårsaken til dette avslaget, bortsett fra en generell forpliktelse til å beholde sentralisert makt i Kiev, har vært troen på at permanent autonomi for Donbas ville hindre Ukraina i å bli med i NATO og EU, ettersom regionen kunne bruke sin konstitusjonelle posisjon i Ukraina. å blokkere medlemskap. Den offisielle amerikanske forpliktelsen til et eventuelt ukrainsk NATO-medlemskap – uansett hvor tomt i reelle termer – har i sin tur hindret USA i å spille en positiv rolle i å løse konflikten.

Med andre ord, hadde USA ønsket og seriøst søkt fred, kunne Minsk II både ha avsluttet krigen i Donbas og slukket NATO-spørsmålet som var en drivende faktor i invasjonen Russland startet i februar. Videre, som Lieven påpeker i et nyere stykke , før Russlands angrep i februar, klarte ikke vestmaktene å tilby Russland et bredere kompromiss som de kanskje kunne akseptere.

Militært sjekkpunkt nær grensen til folkerepublikken Luhansk. Foto av Alexander Reka/TASS.

NATOs rolle:

NATOs utvidelse er en annen avgjørende kontekst for krigen. Alliansen har vokst med 14 land siden slutten av den kalde krigen, og nådde Russlands grenser i 2004, til tross for verbale forsikringer fra George HW Bush og Bill Clinton til russiske ledere Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsin om at NATO ikke ville bevege seg en tomme øst for Tyskland. Etter NATO-toppmøtet i Bucuresti i 2008 ga alliansen en uttalelse som sa at Ukraina og Georgia ” vil bli ” NATO-medlemmer. Ukraina forlot dette målet under Janukovitsj.

På slutten av 2014, etter at Janukovitsj ble drevet fra vervet, annekterte Russland Krim, og fiendtlighetene startet i Donbas, stemte det ukrainske parlamentet for å ta skritt for å bli med i NATO. Deretter ble det gjort et forsøk på å “reorganisere og modernisere” Ukrainas C4 (kommando, kontroll, kommunikasjon og datamaskiner) “strukturer og kapasiteter” for å lette deres “interoperabilitet med NATO for å bidra til NATO-ledede øvelser” og operasjoner.” Ukraina ga tropper til NATO-operasjoner i Kosovo og Afghanistan, og ble en NATO Enhanced Opportunities Partneri juni 2020, en ordning som “tar sikte på å opprettholde og utdype samarbeidet”, inkludert “forbedret tilgang til interoperabilitetsprogrammer og øvelser, og mer deling av informasjon.

Fullverdig ukrainsk medlemskap i NATO er allment oppfattet som usannsynlig på kort sikt, men i juni 2021 gjentok NATO at Ukraina «vil bli» et NATO-medlem. I januar møtte Russland 30 NATO-medlemsland og alliansen avviste enstemmig Moskvas sentrale krav «om formelle garantier for at Ukraina aldri vil bli med i NATO og at alliansen vil trekke tilbake styrkene sine fra land i Øst-Europa som ble med etter den kalde krigen.»

Militære provokasjoner har ikke vært begrenset til NATO. Siden 2014 har USA levert mer enn 3 milliarder dollar i våpen – inkludert Javelin anti-tank missiler – utstyr og andre forsyninger til ukrainske væpnede styrker. I mellomtiden har amerikanske militærrådgivere, inkludert Army Green Berets, trent mer enn 27 000 ukrainske soldater. Russland gjorde tidlig klart at de betraktet disse aktivitetene som en stor provokasjon . Canada har på sin side trent mer enn 33 000 ukrainske soldater siden 2015.

I tillegg ledet USA og Ukraina i fjor sommer multinasjonale marinemanøvrer som ble holdt i Svartehavet, en årlig aktivitet kalt Sea Breeze. Disse USA-finansierte øvelsene var de største på flere tiår, og involverte 32 skip, 40 fly og helikoptre og 5000 soldater fra 24 land.

På alle disse måtene bidro USA og deres allierte til å skape et klima som gjorde krig mer, snarere enn mindre, sannsynlig.

Februarinvasjonen:

NATO-landene har ikke vært passive observatører av krigen siden Russland invaderte, men aktive deltakere, som truet med å skru opp konflikten og svekke muligheten for våpenhvile og fortsatte forhandlinger.

Europeiske nasjoner sender titusenvis av missiler for å treffe russiske stridsvogner og helikoptre mens USAs europeiske kommando samarbeider med Storbritannia for å koordinere transporten deres. NATO-land som deler en grense med Ukraina leverer også raketter, håndvåpen, kroppsrustninger og ammunisjon. Det sier tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet at amerikansk militærhjelp, inkludert Stinger-missiler, fortsetter å bli sendt til Ukraina. Biden-administrasjonen har bedt Kongressen om 10 milliarder dollar for å styrke Ukraina og USAs allierte i Europa. Disse midlene inkluderer 1,3 milliarder dollar for ytterligere våpen som skal sendes til Ukraina, 1,2 milliarder dollar i presidentautoritet for å trekke på eksisterende amerikanske militæraksjer, 1,8 milliarder dollar for å støtte de 15 000 troppene Biden allerede har sendt til Øst-Europa, og penger til etterretningsinnhenting.

På samme måte sa Canadas utenriksminister Mélanie Joly at hun var “i stand til å få en avtale fra Polen for å sikre at leveringen kunne gjøres gjennom deres grenser.” Canada har for tiden 3400 soldater i høyberedskap i Europa «NATOs holdning utvikler seg». Siden 27. februar har Canada sendt, eller sagt at det snart skal sendes, til Ukraina: 4500 M72 rakettkastere og opptil 7500 håndgranater; 1 million dollar til kjøp av høyoppløselig moderne satellittbildeutstyr; 100 Carl-Gustaf M2 antitankvåpen og 2000 patroner med ammunisjon; 1 600 fragmenteringsvester og 400 000 individuelle måltidspakker; 25 millioner dollar i hjelmer, kroppsrustninger, gassmasker og nattsynsutstyr; og to C-130J taktiske fly og et team på 40-50 personell for å levere hjelp og støtte.

Dessuten er økonomiske sanksjoner en form for krigføring . De som USA hadde brukt til Russland før starten av det nylige angrepet hadde en betydelig effekt på den russiske økonomien. Sanksjonene som ble brukt siden invasjonen i februar har satt Russland « på kurs mot en økonomisk kollaps » det er ihvertfall et åpenlyst forsøk på det. Implementering av disse tiltakene markerer nok en eskalering i Russland-NATO-konflikten.

Faktisk er det nødvendig for vesten å framstille russisk aggresjon som en katastrofal eskalering i en langsiktig proxy-krig både for å forstå nøyaktig hvordan og hvorfor denne katastrofen utspiller seg, og for å understreke hvor presserende det er å bygge en antikrigsbevegelse i NATO-landene og få andre land til å ønske innpassi alliansen, effekten ser vi blant annet i sverige og finland.

Ukraina ser ut til å ha en av verdens største reserver av litium , som er kritisk for batterier som de som brukes i elektriske kjøretøyer, og dermed anses som avgjørende for verdens overgang bort fra fossilt brensel. At landet ser ut til å ha en overflod av lukrative og geo-strategisk betydningsfulle ressurser gir ingen tillit til at makter utenfor sannsynligvis vil slutte å kjempe om disse i nærmeste fremtid.

Likevel er det fortsatt mulig å unngå de verste scenarioene i Ukraina – opp til og inkludert en kjernefysisk konflikt med USA – men bare med enormt folkelig press. For at det skal skje, må folk som bor i NATO-stater først forstå rollen våre regjeringer har spilt i å legge til rette for Russlands brutale angrep.

Så lenge folk ikke innser Nato og USA’S rolle i konflikten så vil vi stå i en fastlåst situasjon som fortsetter å ramme verdens befolkning negativt økonomisk og folket i Ukraina på så mye verre måter.

Greg Shupak skriver skjønnlitteratur og politisk analyse og underviser i medievitenskap og engelsk ved University of Guelph-Humber. Han er forfatteren av The Wrong Story: Palestine, Israel and the Media . Han skriver en månedlig spalte med Canadian Dimension, og arbeidet hans vises ofte i utsalgssteder som Electronic Intifada, FAIR, The Guardian, In These Times, Jacobin og The Nation.

Les artikkelen direkte på Politikeren