Har Rødt gått i blått? Er partiet blitt er krigsparti og Klassekampen en avis som hyller krigen?

Derimot.no

Rødt gikk over Rubicon

Av Jan Hårstad  

Som det skulle framgå av arkivet her på derimot.no betrakter jeg redaktøren av Klassekampen som et ledende fjols innen det som selvutnevnt kaller seg «venstresida» i Norge.

Caesar krysser Rubicon. Uttrykket «å gå over Rubicon» eller «å krysse Rubicon» henviser til å ta det avgjørende skrittet uten mulighet til å endre på det i ettertid.

I sin artikkel i dag (03.05) klipper og limer han fra alle mulige liberale aviser i Vesten, men klarer det mesterstykke å hoppe over det grunnleggende faktum at både SV og Rødt har blitt Nato-aktivister ved å gå inn for norske våpenleveranser til stedfortrederkrigen i Ukraina. Og Braanen gjør som alle Nato-aktivister, han deklamerer i hytt og pine med masse slitne honnørord for å dekke over de militære realitetene «Suverenitetsforsvar» 3 mai i KK.

Åpenbart er det ennå ikke mange på «venstresida» som forstår de enorme politiske konsekvensene av denne politiske posisjonen. Det den internasjonale marxistiske bevegelsen stolt kan vise til er at den i over hundre år har bekjempet imperialistisk krig, ikke fyrt opp under den.

Lethal Weapons to Ukraine: A Primer - Atlantic Council
Våpenleveranser til Ukraina nærmer seg en krigserklæring overfor Russland.

Lenin gikk så langt på Zimmerwaldkonferansen i 1915 at han ba soldatene snu våpnene mot sine egne krigsregjeringer: Snu den imperialistiske krigen til en borgerkrig.

Rosa Luxemburg ble umiddelbart satt i fengsel da hun begynte å analysere krigen 1914-18 allerede i 1910. Ukrainakrigen ble planlagt fra 2014 av og var spydodden for å foreta en nedkjempelse av Russisk makt.

Nato-aktiviteten av dette ble redegjort av Jens Stoltenberg på CNN tv. Specialforces fra USA,Canada og England utdannet den ukrainske hæren. Bare Canada 35 000 soldater.

Den strategiske tenketanken Rand laget et lengre dokument i 2019 for hvordan Russland skulle knuses. Og alle de mangfoldige militære tenketankene i Nato har fulgt opp denne analysen. For folk med en type

sannhetskjærlig mentalitet er det overhodet ingen hemmeligheter ved Ukrainakrigen. Den siste avtalen som Ukraina og USA inngikk handlet om hvordan fordrive Russland fra Krim vilket er det samme som å si at

Russland ikke skal være verken en Middelhavsmakt eller Svartehavsmakt.

Braanen kommer trekkende med at venstresida har bekjempet Vest-Imperialismen i Vietnam, Libya og Irak.

Det er ikke mulig for dette miljøet å forstå at Nato-krigen mot Russland er en nøyaktig fortsettelse Av den samme imperialismen, dvs alliansen mellom finanssentraene Tokio, Frankfurt, London, Paris og New York.

Det er verdensimperialismen på jakt etter sin New World Order igjen.

Perspectives on a Changing World Order
USA trenger en ny verdensorden for å holde på makten sin.

Det aller siste nå er at Japan har sluttet seg til krigsalliansen med å øke militærbudsjettet i 2021 til 54,1 milliarder dollar og planlegger atomvåpen. Japan hisser til krig både mot Russland og Kina og gir 300 millioner dollar til krigen i Ukraina.

Japan har funnet ut at øygruppa KURILENE er japansk og skal erobres tilbake fra Russland til Japan og Kina er også i fokus.

Da er det verdt å nevne at det var den japansk-russiske krigen i 1905-06 som sendte tsarRussland ned for telling og beredet grunnen for landsomfattende streikekamper i årene som fulgte – og Oktoberrevolusjonen.

Ukrainakrigen er for lengst en global krig. Alle Nato-stater står på hue med penger og våpen og «venstresida» dilter etter.

Teoretikeren Karl Kautsky er det ingen på den moderne venstresida som vet hvem er. Absolutt alt hva Braanen og lederskribenter leverer i Klassekampen er Kautsky-isme. Det går ut på at en «fredelig sameksistens» mellom statene under Imperialisme er mulig og faktisk vil føre til en fredelig superimperialisme.

Her gikk absolutt alle samtidens revolusjonære sammen i 1910-18 og skrev tykke bøker om at Kautsky må være den tåpeligste sosialist som noen gang har levd. Den norske «venstresida» er totale tilhengere

av Karl Kautsky og derved knapt istand til å forstå noe av samtiden. Braanen som ledende tomsing.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 3

Les artikkelen direkte på derimot.no