Har Lavrovmøtet fått uante konsekvenser? Dropper Norge solbergregjeringens forslag til baseavtale med USA?

Derimot.no

Pensjonert Oberstløytnant Einar Magnus Ødegård:

Forlater Norge intensjonsavtalen som Solberg-regjeringen inngikk med USA om 4 permanente USA-baser i Norge?

Støre: IKKE klokkeklar melding, ordene må leses nøye for å bli forstått:

‘Vi trenger ikke permanente NATO-baser i Norge, vi vil ikke ha slike baser’. 

Han henviser til avtalen som regjeringen Solberg har inngått, og som skal Stortingsbehandles:

‘Samarbeidsavtalen som vi har inngått med USA gjør slike (permanente baser?) unødvendig’.

Min kommentar (Ødegård):

Ordene må bety at den avtalen som Solbergregjeringen inngikk med USA er REFORHANDLET med USA i det stille.

Den avtale som Stortinget skal behandle ser derfor ut iflg. Støre, til bare å bety at amerikanske forhåndslagre blir bygd, og at Andøya og Bodø militære flystasjoner beholdes. Kanskje må Sola reaktiveres?

Endringene fra Solbergregjeringens tvangsavtale til dette kan ha kommet som resultat av Lavrovs besøk hos Støre i statsministerboligen etter å ha møtt Anniken Huitfeldt i Tromsø, OG den folkestorm som etter hvert er blitt bygd opp i Norge mot Solbergregjeringens forslag.

Nå blir det spennende å se reaksjonene på Støres ord fra andre.

Utklipp fra VGs intervju før avreisen:

– Er norsk basepolitikk under press nå som Russland har angrepet et annet naboland militært?

– Vi har en erfaring med allierte øvelser som gjør oss trygge i Norge, at våre allierte vet hvordan det er å trene hos oss, sier Støre.

– Samarbeidsavtalen som vi inngår med USA og som forsvarsministeren vil legge fram for Stortinget, avklarer hvordan USA opptrer og trener i Norge. Den forsterker vår evne til alliert mottak, og vi setter nå av penger for å forsterke den ytterligere. Det er et godt utgangspunkt for Norge, sier Støre.

Dermed kan Norge fortsette sin linje overfor Russland langs to spor: Avskrekking og beroligelse, legger han til.

Kunne vært press

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen bekrefter dette, og sier:

– Avtalen er mer eller mindre en forutsetning for vår basepolitikk. Den legger til rette for at amerikanske styrker enkelt kan komme inn og forsterke vårt forsvar.

– Uten den avtalen ville nok presset for å ha permanente styrker på norsk jord vært enda større, legger Enoksen til.

Forsvarsavtalen med USA ble inngått av Solberg-regjeringen våren 2021, men skal i vår legges fram for Stortinget til godkjenning….

129 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 129 ganger.

Post Views: 118

Les artikkelen direkte på derimot.no