Gratulerer med kvinnedagen!

Demokratene.no

Demokratene Norge

Gratulerer med kvinnedagen!

I dag ønsker vi å gratulere alle kvinner med kvinnedagen, men først og fremst ønsker vi å feire at vi får stadig større kvinneandel i partier vårt.

Vi ser at interessen for Demokratene er økende blant kvinner og at partiprogrammet vårt gjør at stadig flere kvinner får øynene opp for vår gode og fornuftige politikk. Derfor ønsker vi ikke bare å feire kvinnedagen, men vi ønsker i særdeleshet å feire alle dere kvinner som har kastet dere med i kampen for fornuften!

Særlig vårt formål om å gjøre familielivet lettere for både mor og far, og gjøre valgfriheten og den økonomiske friheten større for barnefamilier er viktig. Der går Demokratene foran med et godt eksempel, og legger til rette for at selv aktive småbarnsmødre kan delta aktivt på partiets øverste plan, uten å bli nødt til å velge mellom barn eller politikk.

Vi kommer til å fortsette å stå på for et likeverdig samfunn der både menn og kvinner har lik verdi og mulighet til å delta, både ute i samfunnet og hjemme, og der kunnskap og erfaring er det som virkelig teller i arbeidslivet. Stolte og dyktige Demokratene-kvinner trenger ingen kvinnekvoter eller formålsparagrafer for å skinne. Og vi har heller ikke behov for å kaste skygge på de flotte mennene vi jobber sammen med.

Demokratene ønsker å anerkjenne og feire forskjellene på menn og kvinner, og at disse forskjellene utgjør en solid helhet, og ikke et motsetningsforhold.

I dag feirer Demokratene stolt kvinnedagen, og heier fram alle de dyktige og kunnskapsrike damene våre. Og hvem vet, kanskje vi kan få på plass en mannedag, der vi kan gjøre det samme for alle de kompetente flinke mennene i partiet vårt?

Gratulerer med dagen, til alle Demokratenes kvinner!

Artikkelen Gratulerer med kvinnedagen! ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Ina Kristine Thoresen

Les artikkelen direkte fra kilden