Grand Jury til ingen nytte

Politikeren.com

I den siste tiden har jeg sett mange snakke om “Grand Jury” og rettsaken der, Jeg så litt av det hittil. Folk må gjerne tro hva de vil og mene hva de vil om denne rettsaken men jeg gjør som jeg gjorde med Nürnberg rettsaken og prøver å forklare litt på den måten jeg kan best. Denne artikkelen handler ikke om innholdet i “rettsaken”.

“Grand Jury” rettsaken er det man i advokatbransjen kaller Kangoroo court. Dette bekrefter også deltagerene helt i starten, selvvalgte dommere, selvvalgt jury og at er organisert av mennesker som allerede vet utfallet av “rettsaken” før den allerede har begynt. Vitnene er folk som allerede har et narrativ som passer deltagerene utmerket.

En “kengurudomstol” er en domstol som ignorerer anerkjente standarder for lov eller rettferdighet, har liten eller ingen offisiell status i territoriet den er hjemmehørende i, og som vanligvis innkalles ad hoc. En kengurudomstol kan ignorere rettferdig prosess og komme til en forhåndsbestemt konklusjon. Eller så sier ihvertfall definisjonen.

I 1939 var dette faktisk ofte noe nazistene gjorde, da kalte man det skuerettsak, disse ble ofte gjennomført mot politiske motstandere av Nazipartiet NSDAP. Det er altså faktisk en måte å holde rettsak på som er adoptert eller har historie hele veien tilbake til Adolf Hitler men også enda lengre bak i tid. Det er altså ikke den samme “rettsaken” men innpakket i nytt navn “Nürnberg/Grand Jury hvor forskjellen er at første var et reelt forsøk på en rettsak og Grand Jury er kangoroo court

Den har absolutt ingen rettskraft, da jeg skrev om Nürnberg rettsaken delte jeg en del informasjon og der beviste jeg det at alle sakene levert inn av disse advokatene ble avslått, det er altså mest sannsynligvis derfor de har bestemt seg å kjøre en kengurudomstol istedenfor. Det har også hatt terminologien “One shot player”. På grunn av nettopp det at det kun er “en” deltager i den forstand. Kun en side av saken.

Begrepet kengurudomstol antas ofte feilaktig å ha sin opprinnelse fra domstolene i Australias straffekolonier. The Oxford English Dictionary siterer den første publiserte forekomsten av begrepet fra en amerikansk kilde, A Stray Yankee in Texas av Philip Paxton, publisert i 1853. Det er imidlertid tidligere tilfeller av begrepet, inkludert en Artikkel fra 1841 i The Daily Picayune , New Orleans , som siterer en annen publikasjon, Concordia Intelligencer , som rapporterer om flere lynsjinger som ble iverksatt “på anklager fra Kangaroo-domstolen”

Noen kilder antyder at det kan ha blitt populært under California Gold Rush i 1849 som mange tusen australiere strømmet til. Som en konsekvens av de australske gruvearbeidernes tilstedeværelse, kan det ha blitt til som en beskrivelse av de forhastede saksgangene som ble brukt til å håndtere spørsmålet om kravstore gruvearbeidere.

Tilsynelatende kommer begrepet fra forestillingen om at rettferdighet foregår “med sprang”, som en kenguru – med andre ord, “hoppe over” (med vilje ignorere) bevis som ville være til fordel for tiltalte. En alternativ teori er at ettersom disse domstolene ofte innkalles raskt for å behandle en umiddelbar sak, kalles de kengurudomstoler siden de har “hoppet opp” fra ingensteds, som en kenguru. En annen mulighet er at uttrykket kan referere til posen til en kenguru, noe som betyr at retten er i noens lomme. 

Jeg er ikke her for å ødelegge morroen men for utvide perspektivet. Så her er noen saker hvor det ble brukt.

På slutten av 1930-tallet brukte Stalin det statlige juridiske apparatet i USSR for å lage anklager mot sine politiske rivaler, og for deretter å eliminere enhver utfordring mot hans absolutte styre. Skuerettssakene i Sovjetunionen resulterte i urettmessig domfellelse av Stalins tidligere gammelbolsjevikiske revolusjonære kolleger

Under den rumenske revolusjonen i 1989 ble presidenten og kommunistpartiets generalsekretær Nicolae Ceaușescu og hans kone Elena Ceausescu dømt til døden av en kengurudomstol bestående av medlemmer av militæret: To militærdommere, to oberster og tre andre offiserer av lavere rang. Aktor var Dan Voinea; to advokater representerte tiltalte. Alle medlemmene av domstolen var en del av den rumenske folkehæren , som nylig hadde gått over til de revolusjonæres side.

Grand Jury

Reiner Fuellmich , er en tysk advokat som ikke er fremmed for feilinformasjon, definisjonen av feilinformasjon er omstridt, det er ihvertfall det vi blir fortalt at det er, det kan allikevel ligge noe i deler av påstandene men deler av det nok også feil. Jeg skal ikke legge meg så veldig bort i akkurat det her. Vi har feks tidligere delt en film på nettsiden hvor også han har deler av et innslag, den videoen kan du se her.

Men temaet her er Grand Jury så det er det vi skal forholde oss til og ikke innholdet. Jeg er ingen medisinsk ekspert så innholdet kan ikke jeg avgjøre noe om, det vil ta for lang tid å gå igjennom alt det materialet uansett.

Fuellmich sa i sosiale medier 5. februar at det er en «grand jury-prosedyre av Peoples’ Court of Public Opinion», og at den kun er basert på storjury-forhandling. Så han har allerede sagt ifra flere ganger at rettsaken er uten betydning og i den forstand kun et “show”.

Rettsaken vil ikke ha noe som helst global betydning slik mange påstår, det er ikke noe “Nürnberg 2.0”, Nürnberg rettsaken var et reelt forsøk på en reell rettsak som ble avvist av rettsystemet i flere land. Ergo er altså det som skulle være Nürnberg rettsaken og Grand Juryen to helt forskjellige konsepter.

Min mening er at dette fortsatt er svindel og tåkelegging, det vil ikke føre til noe som helst, det bidrar til å polarisere debatten og det er kun et fåtall som tar disse “rettsakene” seriøst, mye av innholdet i meningene til Fuellmichkan være korrekt, delvis riktig og noe feil, det ihvertfall ingen meningsmotstandere som en gang gidder å se på og ihvertfall ikke ta det seriøst. Derfor mener jeg det vil ha lite nytte å fortsette ned den veien som Fuellmich og resten av hans vennegruppe har forsøkt seg på flere ganger.

Jeg forstår ikke helt dette “showet”, de fleste forteller sine meninger, De lager ikke liksomrettsaker med liksomdommer. Beklager hvis noen blir støtt men det eneste vi får ut av dette er ytterligere latterliggjøring og forvirringer. Jeg mener disse showene gjør mere skade enn nytte.

Så selvom han faktisk har hatt rett eller delvis rett i en del, som testene, at covid-19 ikke er så dødelig som WHO har fremstilt det. Så var ikke det poenget med denne artikkelen. Eneste jeg tenkte var kanskje at vi fikk ryddet opp i misforståelsene rundt selve rettsaken og hva juridisk kraft rettsaken faktisk har. Det er altså ikke en rettsak i den forstand slik som mange ofte beskriver den. Og den har ihvertfall absolutt ingenting med Nürnberg å gjøre i det hele tatt. Hvorfor og mere kan du lese i denne artikkelen i lenken under.

Oppklaring rundt Nürnberg

https://politikerencom.wpcomstaging.com/2022/01/10/oppklaring-rundt-nurnberg/?amp=1

Les artikkelen direkte på Politikeren