Gjennomfører likevel, selv om politiet nekter SIAN å brenne Koranen på Stovner.

alternativ-media.com

– Jeg kommer ikke til å anerkjenne dette. Jeg har rett til å brenne koraner, og da gjør jeg det, sier Lars thorsen ifølge NRK Oslo og Viken.

Sist fredag gjennomførte SIAN en markering utenfor Stovner politistasjon, som blant annet inneholdt brenning av koranen. Dette førte til agressivitet fra tilstrømmende muslimer. Det oppsto håndgemeng mellom en av muslimene og Lars Thorsen. SIAN forlot området på dramatisk måte mens muslimene sparket på Thorsens bil og påførte skader med blant annet steinkasting. Anna Bråten fikk kuttskader som følge av ruteknusing på bilen.

Se video av hendelsen (Video: SIAN/Rumble):

På grunn av tidligere voldelige angrep på SIANS representanter, valgte Thorsen å varsle politiet om at de fredag 22. april kommer til å gjenta aksjonen med koranbrenning utenfor samme politistasjon.

Frykt for alvorlige forstyrrelser av ro og orden.

Pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet skriver i en e-post til NTB at politiet ikke tillater markeringen gjennomført på stedet og tidsrommet som er beskrevet i meldingen, i frykt for alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden.

Det kommer ikke fram i e-posten hvem politiet frykter forstyrrelsene vil komme fra.

Det er politiets fordømte plikt.

– Vi har ytringsfrihet i Norge, også for ytringer vi ikke liker. Da er det politiets fordømte plikt å sørge for at folk skal kunne utøve ytringene de ønsker, sier Lars Thorsen til NRK.

Alternativ Media® har i den forbindelse en ekstrasending som starter mellom 12.45 og 13.00 på fredag. Følg med!

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler:

Promotering
Promotering

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media