Fryktelig sløseri med våres penger Strømmen blir dyrere, i stil med globalistenes vyer

Derimot.no

Av Northern Light

Det er fullt mulig at ingen politikere på Stortinget er istand til å ta dette inn over seg. Ingen CO2-tiltak i Norge har den ringeste virkning på CO2-innholdet i atmosfæren.

Om all industri og menneskelig aktivitet opphørte i Norge, vil dette utgjøre en temperaturforskjell på en til fem åttitusendeler for den globale temperaturen. Selvfølgelig må i hvert fall rådgiverstaben til politikerne vite dette, de leser klimarealistenes artikler. Men “Stortingspartiet” representerer ikke nasjon og folk. Det “grønne skiftet” som de programmessig gjennomfører, er en globalistisk strategi for den globale storkapitalen de tjener.

Det sier seg også selv at den norske vannkraften ikke slipper ut plantenæringen CO2, for turbinene i vannkraftverkene er drevet med vanntrykk, og med turbinakslene bare opplagret med lagre i begge ender, er de teknologisk sett nesten for utslippsfrie evighetsmaskiner å regne.

Jevnt, trutt og pålitelig produserer de døgnet og året rundt en kWh for en 10-12 øre uten utslipp, og mer enn nok for industri og husholdninger. Vannkraftverkene som er nedbetalt for lenge siden, ble bygget av generasjoner tilbake med slit og svette, og betalt for over statsbudsjettet med et skattegrunnlag som i tiden før oljen var mye basert på slit og svette.

Det var ment som et fellesgode for det norske folk, den gang Norge hadde politikere som representerte folk og land. Vannkraften gjør det mulig å bo og leve moderne liv i et land ved polarsirkelen, og drive industri, næringsliv og jordbruk på våre breddegrader. Vannkraften ble bygget og betalt av det norske folket, og den skal eies av folket og komme det til gode.

AP den gang det levde opp til navnet og var et arbeiderparti og et parti også for lavere middelklasse, startet en storstilt boligutbygging på 50 og 60 tallet, som gjorde at arbeidsfolk kunne flytte ut av “gråbeinblokkene” i storbyene med felles toalett og dusj, og til lyse, luftige, trivelige og moderne leiligheter i de nye forstedene. Titusener av leiligheter ble bygget på 60 og 70 tallet uten annen mulighet for oppvarming enn elektrisitet, for elektrisiteten ble solgt nesten til selvkost, det som det koster å produsere den pluss drift.

På åttitallet ble AP tatt over av globalisten Gro Harlem Brundtland og hennes folk, med hensikt å få Norge inn i EU. Det ble EØS, som betyr at Norge uformelt har blitt medlem etter flere tiår. Jens Stoltenberg fikk energi-liberaliseringsloven vedtatt på 90 tallet, det første steget for at fellesgodet vannkraften skulle komme under storkapitalens kontroll. Det andre steget, bondefangeriet ACER, gjorde at vannkraften har kommet under storkapitalens kontroll.

ACER gjør at en husholdning som bor 500 meter fra et vannkraftverk som produserer 1 kWh for 12 øre, kanskje må betale 20-30 ganger mer for EUs markedspriser for strøm er uten et øvre pristak, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra nøyaktig samme vannkraftverk og strømnett.

Det tredje steget blir at hjemfallsretten utviskes, vannkraftverkene gjøres om til aksjeselskap og kjøpes opp av utenlandsk storkapital, og den globale storkapitalen har innkassert full seier med hjelp fra sine politikere på Stortinget. For finansfolket gir seg ikke før de har hundre prosent kontroll og eierskap til energiproduksjon, distribusjon og salg av energi også i Norge.


Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 23

Les artikkelen direkte på derimot.no