Fra velferdsstat til fattigkasse

argumentagder.no

Kommentar 13/12 – 21:

Jonas Julenisse åpner gavesekken: – Er det noen snille strømkunder her?

Strømkundene med Kraftropet: – Vi vil ha krafta vår tilbake!

Av Øyvind Andresen, publisert 13/12 – 2021

Norge er det eneste landet i verden som er nesten helt selvforsynt med regulerbar fornybar kraft. Gjennom generasjoner har fossekrafta skapt grunnlaget for lave priser og sikker forsyning av strøm til både husholdninger og industri i dette landet. Vannkraftverk er evigvarende pengemaskiner, skapt av den evige ressursen regn og snø og dannet fundament for den norske velferdsstaten og titusener av arbeidsplasser.

Slik er ikke situasjonen lenger. Norges naturgitte fordeler er snudd på hodet og blitt en byrde for folk flest. Regjeringsmedlemmene kler seg som julenisser for å gi noen glorete pakker til folket for å kompensere for strømregningene. Men gavene er allerede betalt mangedobbelt – av de samme strømkundene.

Det er et varsel, et tegn på at vi etter flere tiår med markedsliberalisme i Norge beveger oss inn et samfunn som ikke lenger er i stand til å tilfredsstille folks elementære behov. Det er en utvikling fra velferdssamfunn til fattigkasse. Dette er Norge anno 2021: Bostøtte, sosialhjelp og lån til studenter for å betale strømmen som i utgangspunktet er folkets eiendom.

Det er et varsel, et tegn på at vi etter flere ti år med markedsliberalisme, også i Norge, beveger oss inn et samfunn som ikke lenger er i stand til å tilfredsstille folks elementære behov.

Nå har mange fått elektrosjokk og føler harme over at de er blitt lurt. Typisk for statsminister Støre og olje- og energiminister Mjøs Persen er at de ikke klarer å møte folks bekymringer. De gjentar til det kjedsommelige at situasjonen er ekstraordinær. De skylder på vær og vind og høye kull- og gasspriser. De snakker om forsyningssikkerhet – som har vært ivaretatt av det nordiske kraftmarkedet siden 1990-tallet. Det er knapt noen som tror på dem lengre.

Norske strømkunder skulle betale prisen for det grønne skiftet i Europa. Norge skulle bli Europas grønne batteri. Norge skulle sende sitt overskudd av rein strøm ut i Europa gjennom et omfattende nett av sjøkabler, og bidra til en buffer for EUs satsing på ustabil sol- og vindkraftproduksjon. Nå ser vi hvor det endte.

I spørretimen i Stortinget onsdag 8/12 gjentok Støre at det er i Norges interesser å være kobla på det europeiske kraftmarkedet. Heller bør man nå være opptatt av å bygge ut vindkraft, på land og til havs, mente han. Støre hevder fremdeles at strømprisene kun vil stige to til fire øre ifølge en beregning av Statkraft for fire år siden. Han er nok den siste Norge som tror på dette.

Regjeringa kan gjerne bla opp noen tusenlapper før jul for å stagge et folk som med rette anklager politikerne for å ha stjålet strømmen fra dem og gjort dem til sosialklienter.

Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no