Fra den norske dypstats historie, bolsjevik eller jesuitt

Nyhetsspeilet

En merkelig anonym tekst har kommet i mine hender. Lignende har jeg aldri lest. Her trekkes historiske linjer tilbake til før grunnlovsdagen på Eidsvoll og frem til en fest på et bedehus på Sørlandet kommende 12. november 2021. Her opptrer hovedpersoner jeg aldri har hørt om. Kan dette dreie seg om reelle fragmenter av Norges historie? Et lite innblikk? Jeg kan ikke utelukke at dette kan være sant.

Fra den norske dypstats historie, bolsjevik eller jesuitt

Forfatter anonym

Det vakre Sørlandet, foto fra en privat blogg, her.

Det vakre Sørlandet, landsdelen med de mange hvitmalte kyststuene, de vakre somrene, de gode menneskers kristne liv. I Kristiansand skjedde Baneheia-drapene, dette ubegripelige, tungt mørkladne og ondskapsfulle, de to småjenter ble funnet ille tilredt ikke langt fra det militære anleggs mangeslungne tunnelsystem. Hvorfor skjedde dette akkurat på det kristne Sørlandet? Det blir fortalt at illusjonisten Odd H. vet noe nærmere om dette, han har sin bakgrunn fra jesuittene i Brasil.

Han er en sentral person i maktapparatet på Sørlandet. Han har bygget sitt liv og virksomhet på de norske sentrale globalist-trotskyistene Chr. Lous Lange, Fridtjof Nansen, Vidkun Quisling, Carl J. Hambro, Erling Wikborg, Johan Fürstenberg Lyng, Alexander August Rein og Johan Bernhard Hjort. Det var disse som gjorde portene vide og veien bred for bolsjevikenes inntog i det norske statsapparat, styrt fra London.

Går vi tilbake finner vi Alexander August Rein (1913-1980), en nøkkelmann både for Jens Chr. Hauge og Erling Wikborg, fordi han sannsynligvis hadde vært ute i skogen med hjemmefronten i større grad enn det kontor-rotta Hauge hadde vært. Han hadde gjort en del av de tingene Hauge fikk æren for å ha gjort, og kunne bistå Hauge med erfaringer Hauge ikke hadde. Når det gjelder Wikborg, så var det Rein som videreutviklet deres felles advokathus Wikborg Rein til å bli Norges ledende dypstatsfirma utenfor Norge, med London-base, og per i dag størst i Norge på omsetning. Nå har hans advokathus tonet ned det lille de hadde av opplysninger om personen «Alex» Rein som bygde opp firmaet mens Wikborg var opptatt med å sitte på Stortinget og lede KrF.

Christian Lous Lange (1869-1938), se her.

Familieklanen H-kleiv er en av Erling Wikborgs knoppskytinger, derfor er dette viktig å trekke inn. Odd H. ble sendt til Brasil midt på 1970-tallet (født 1954) for å bli jesuitt-utdannet ved et universitet i Rio de Janeiro. Han hadde studert litt portugisisk i Norge først. Brasil var det store landet som London aldri helt hadde fått kloa i, alle andre verdens stater på over 3 millioner kvadratkilometer har vært eller er underlagt overkommando fra «The Crown» – bortsett fra deler av USA. Men ikke alt gikk like glatt. De amerikanske sørstatene av typen Florida og Texas, ser vi at de sliter med den dag i dag.

«The Crown» kontrollerer ikke USA direkte, men via Five Eyes, Federal Reserve i New York og den fremmede bystaten Washington D.C., utstyrt med SIS-etterligningen CIA og MI6-etterligningen FBI, som ikke har noen respekt hos middelklassen i sørstatene. «The […]