Forfatter Patrick Wood: Mennesker er som kveg for teknokratene

binders.info

Teknokrati-bevegelsen startet tidlig på 1900-tallet. Det var ingeniøren William H. Smythe fra California som kom opp med ordet «technocracy», og begrepet beskrev en styreform hvor samfunnets ledere besto av forskere, ingeniører og andre med god teknisk kompetanse. De skulle få sine posisjoner på bakgrunn av sine ferdigheter, ikke fordi de var demokratisk valgt. Dette er i hvert fall den offisielle forklaringen på filosofien. Noe som går igjen i beskrivelsen av folk som er tilknyttet dette miljøet er at de er interessert i nye økonomiske strukturer, gjerne basert på digitale løsninger, og en fascinasjon for å blande levende vesener og teknologi.

Bevegelsen var spesielt aktiv i USA og Canada på 1930-tallet, med hele 500 000 medlemmer på et tidspunkt, men den mistet noe av sin kraft i årene etter andre verdenskrig. Blant de mest kjente teknokratene i dag er Professor Klaus Schwab. «You will own nothing, and you will be happy.»

I samtale med Miriam Ekelund i Antijantepodden forteller forfatter og økonom Patrick Wood mer om filosofien bak teknokrati-bevegelsen, hva den går ut på og hvilke følger den kan ha for oss:

For teknokratene er ikke mennesker spirituelle vesener. De er som et hvilket som helst annet dyr. En ressurs. Og kan behandles deretter. Wood forteller om teknokratenes kobling til Trilateral Commission, FN, Rockefeller, JPMorgan Chase og vår egen Gro Harlem Brundtland.

«Den dama er ikke født, hu er konstruert,» sa tidligere statsminister Odvar Nordli om Brundtland. Utsagnet får nå nye dimensjoner.

Hør hele intervjuet på Antijantepodden: https://www.antijantepodden.no/p/ajp052?s=r

Les artikkelen direkte fra binders.info