For å komme vaksineindustrien i møte: WHO endrer definisjonen av flokkimmunitet.

Derimot.no

Vi republiserer denne saken som i virkeligheten er en oppfølgersak fra tidligere endringer av definisjoner fra WHO (Verdens helseorganisasjon). WHO omdefinerte «Pandemi» i 2009 tidsnok til at en ufarlig global influensa kunne defineres som pandemi og dermed utløse en omfattende vaksinering i en rekke land, en vaksinering som i virkeligheten var en skandale.

Siden denne influensaen var ufarlig for nesten alle (33 døde i Norge) ville den ikke blitt kalt pandemi før definisjonsendringen. Før det skjedde var pandemi definert som en farlig, smittsom og global sykdom. Denne vaksinasjonskampanjen som fulgte etter definisjonsendringen førte til alvorlige helseskader hos en del av de vaksinerte (narkolepsi).

Poenget med definisjonsendringen var å utløse vaksinering av store befolkningsgrupper til glede for vaksineprodusentene. Folkehelsa ble lidende både ved at stor helsemidler ble utløst til en meningsløs virksomhet. De kunne vært brukt på en langt mere hensiktsmessig måte til hjelp for folk som faktisk trengte hjelp.

Men vaksineringen skadet også mange mennesker.

Nå omdefinerer WHO, igjen til glede for legemiddelindustrien. Det er ikke tilfeldig at Bill Gates er medeier i store legemiddelforetak og den neste største bidragsyter til driften av WHO. Han tjener direkte på de nye definisjonene.

Knut Lindtner
Redaktør

Covid «vaksine» og «flokk-immunitet». Endring av definisjonene

Av prof Michel Chossudovsky

Pfizer-BioNtech Covid-19 mRNA-vaksinen ble lansert 9. november 2020.

Pfizer kunngjorde at deres mRNA-baserte vaksinekandidat, BNT162b2, mot SARS-CoV-2 har vist bevis på effekt mot COVID-19 hos deltakere … basert på den første midlertidige effektanalysen utført 8. november 2020 av en ekstern, uavhengig dataovervåkingskomité (DMC) fra den kliniske fase 3-studien. … Antallet evaluerbare tilfeller nådde 94 og DMC utførte sin første analyse av alle saker. Saksdelingen mellom vaksinerte individer og de som fikk placebo indikerer en vaksineeffektivitet over 90 %

Wow! Gjennomført den 8. november 2020 (94 saker) og kunngjort umiddelbart dagen etter den 9. november 2020.

Og knapt én uke senere, etter Pfizers kunngjøring, bestemmer Verdens helseorganisasjon (WHO) raskt 13. november 2020 å endre definisjonen av «Herd Inmunity».

Flokkeimmunitet er et viktig begrep innen medisin som oppstår «når en stor del av et samfunn (flokken) blir immun mot en sykdom [f.eks. SARS-2], noe som gjør spredning av sykdom fra person til person usannsynlig. Som et resultat blir hele samfunnet beskyttet – ikke bare de som er immune.» Mayo Clinic )

Det denne definisjonen antyder er at sosial distansering og ansiktsmasken kan undergrave utviklingen av flokkimmunitet.

 « Det skjer når så mange mennesker i et samfunn blir immune mot en smittsom sykdom at det stopper sykdommen i å spre seg.»

13. november 2020, presset av Big Pharma, redefinerte WHO flokkimmunitet med sikte på å støtte mRNA-vaksinen.

Nedenfor (til venstre) er den offisielle WHO-definisjonen (juni 2020).

Og 13. november 2020 sammenfallende med lanseringen av Covid-19 «vaksinen» (Høyre) bestemte WHO ensidig å redefinere et grunnleggende medisinsk konsept, med fokus utelukkende på vaksinasjonens rolle for å oppnå flokkimmunitet.

Plutselig er det bare gjennom vaksinering en kan oppnå gruppeimmunitet. Dermed har en samtidig forlatt vitenskapen.

Så vidt jeg vet har den fagfellevurderte definisjonen av flokkimmunitet ikke endret seg.

Den nye «definisjonen» av WHO tjener synlig interessene til Big Pharma involvert i markedsføringen av den dødelige Covid-19-vaksinen.

En annen versjon av WHOs definisjon av flokkimmunitet ble lagt ut 31. desember 2020 som postulerer:

«For trygt å oppnå flokkimmunitet mot COVID-19, må en betydelig andel av en befolkning vaksineres, noe som reduserer den totale mengden virus som kan spre seg i hele befolkningen.»

Det bredere problemet, rikelig dokumentert, er at «vaksinen» ikke bare skaper sykdom, den undergraver immunsystemet til de som har fått vaksinen.

Maskinoversatt/KL

Tekst til bilde lagt til av Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Thomas Park

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 908 ganger.

Post Views: 1 466

Les artikkelen direkte på derimot.no