Folkevalgte Susanne Heart om korrumpert makt og globalismens grep.

Folkevalgte Susanne Heart om korrumpert makt og globalismens grep.

Podcasten uten navn
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Folkevalgte Susanne Heart om korrumpert makt og globalismens grep.

Podcasten uten navn: https://www.youtube.com/watch?v=voAhQI-CuEw
Susanne Heart er parti-uavhengig folkevalgt på fylkestinget i Rogaland og har nesten vært den eneste folkevalgte i Norge som gjennom pandemien offentlig har stått på barrikadene for å forsvare retten til å bestemme over egen kropp og frontet skepsis til vaksinesikkerheten i mRNA-vaksinene. I denne podcasten snakker hun om hvordan systemene våre har blitt korrumpert gjennom stadig mer sentralisering av makt globalt. En makt som ikke lenger er demokratisk – altså styrt av folket. Susanne forteller om hva som driver henne og hva hun tenker vi nå må gjøre for å beholde et ekte demokrati der vi mennesker får leve frie liv. Hun har startet initiativet Folkestyret for å samle alle som mener at systemet har blitt korrumpert og at makten må tilbake til folket. I desember holdt hun en tale om vaksinesikkerhet på fylkestinget i Rogaland som fikk det til å gå en kule varmt. Videoen med talen har nå spredd seg til hele verden og skapt stort engasjement. Linker:
Folkestyret.org
SusanneHeart.no
SusanneHeart.Substack.comSe videoen direkte fra kilden

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar