Torkel Snellingen en lege med nok faglig tyngde til å tørre å si hva han mener.

Podcasten uten navn

https://www.youtube.com/watch?v=ti3KUJ37Z58
Hva er det med legemiddelindustrien? Hør hva Torkel sier.
Her er litt mer om hvem Dr. Snellingen er:
Torkel har medisinsk grunnutdannelse fra Universitetet i Grenoble, Frankrike og gjennomførte kliniske utdanning ved Universitetet i Oslo (can med). Torkel var over 24 år tilknyttet Universitetsykehuset og Universitetet i Tromsø og fra 2000 fram til 2007 som førsteamanuensis ved Øyeavdelingen, Institutt for Klinisk Medisin, Medisinske Fakultet. Torkel har bak seg en omfattende internasjonal karriere innen klinisk forskning knyttet til forebyggelse og behandling av blindhet. I 1989 beskrev han forekomsten av gråstær i en studie gjennomført i deltaområdet i Bangladesh (can fh) og ledet en prosjektgruppe for etablering av mobile kirurgiske enheter på elvene der (diplom grad ved Universitetet i London). I 2000 forsvarte han sin doktorgrad som bygget på data fra en omfattende internasjonal klinisk studie av gråstær kirurgi i sørlige Asia (South Asian Cataract Management Study) med fem publikasjoner i de fremste internasjonale tidskrifter. Han ledet så arbeidet for sammenfatning av medisinsk literatur publisert om gråstær kirurgi for den presisjetunge Cochrane Collaboration (Eyes and Vision Group) og har siden sittet på dere internasjonal rådgivende panel. Fra 2001 har han støttet sine kollegaer i Beijing med å bygge forskningskompetanse knyttet til sykdommer i øyets bakre segment med en større befolkningstudie rundt forekomsten av diabetes komplikasjoner såkalt diabetes retinopati. Under oppholdet i Kina fra 2007 til 2016 var han også gjesteforeleser ved Beijing University of Chinese Medicine og har bidratt med flere viktige publikasjoner knyttet til bevisføring av TCM. Les artikkelen direkte fra kilden