Finsk klimaundersøkelse: Nesten ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer.

Derimot.no

For 20 år siden var jeg overbevist om at jorden stod overfor en klimatisk katastrofe. I dag tror jeg det hele er en gigantisk bløff som har flere hensikter. Jeg har derfor besluttet at på denne bloggen vil jeg offentliggjøre stoff om dette temaet som belyser det motsatte perspektivet. Alle store medier er i dag propagandister for at jorden står overfor en klimatisk katastrofe og NRK er verst.

Noen hevder nå at det er 99,99% sikkert at den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt. Da er i så fall det finske forskerteamet det eneste av 10 000 forskningsrapporter som hevder det motsatte. Naturligvis er tallet 99,99% bare uttrykk for at de som fortsatt tror på den menneskeskapte klimaendringene begynner å gå tomme for argumenter. Når overdrivelsene når slike proporsjoner virker de mot sin hensikt.

Personlig vil jeg beklage om det er denne typen vær vi risikerer å få mer av i fremtiden.

Jeg er ingen klimaekspert men velger likevel å betvile klimatrusselen slik den fremstilles i mediene. Jeg har hørt om denne oppvarmingen i 30 år men ser svært lite til den. For 30 år siden stod Bryggen i Bergen under vann som følge av springflo. Dette skulle ha vært en ukentlig foreteelse hvis avsmeltingen av Grønland og på det Arktiske kontinentet hadde vært slik mange truet med.

Tvert imot ser det ut til av vi går kaldere tider i møte, hvis de som forsker på solflekkene får rett. Men dette vet jeg for lite om. Det jeg vet er at slike rapporter som det vises til i artikkelen under aldri vil bli presenter for befolkningen vår. For meg er det god nok grunn til å publisere den på norsk på derimot.no.

Denne er fortsatt aktuell etter en lengre kuldeperiode i Sør-Norge vinteren 2021.

Knut Lindtner

En finsk undersøkelse finner «praktisk talt»  talt ingen bevis for menneskeskapte klimaendringer.

En ny undersøkelse gjennomført av fiske forskere har funnet svært få bevis som støtter ideen om at klimaendringen er menneskeskapte. 

Resultatene fra denne studien vil snart bli bekreftet av forskere i Japan.

Universitetet i Turku

Et dokument ble publisert forrige måned med tittelen «Ingen undersøkelser kommer med bevis på at det finnes betydelige klimaendringer forårsaket av mennesker». I den har en gruppe vitenskapsmenn ved Turku Universitet i Finland kommet til at de nåværende klimamodellene ikke har tatt hensyn til effekten av den globale temperaturen. Det får de nåværende modellene til å overvurdere virkningen av menneskeskapte drivhusgasser.

Modellene som blir brukt av organer som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) «kan ikke komme med data der den naturlige komponenten som inkluderer global temperatur», sier forskerne, og legger til at «modellene mangler viktige tilbakemeldinger om skyer».

Dersom man legger til faktoren om dekning av skyer og utslippet av drivhusgasser har forskerne funnet ut at menneskeheten faktisk ikke har særlig effekt på Jordens temperatur.

Dersom vi er oppmerksomme på det faktum at bare en liten del av den økte CO2-konsentrasjonen er menneskeskapt må vi  anerkjenne at den menneskeskapte klimaendringen faktisk ikke eksisterer.

Forfatterne av denne studien står i sterk motsetning til den typen modell som klimaforskerne ved IPCC og ekte beviser. De slår fast: «Vi ser ikke på deres datamaskin-resultater som eksperimentelle beviser». De bemerker at modellene ofte kommer med motstridende konklusjoner.

Det er skyene som i stor grad bestemmer klima.

Når det gjelder bevisene det finske teamet presenterer i sitt dokument, så konkluderer de med at «vi finner praktisk talt ingen menneskeskapt klimaendring», og legger til at «det er det lave skydekket som stort sett kontrollerer global temperatur»

Teamets resultater går klart mot påstandene som blir hevdet av mange miljøforkjempere, inkludert kongressmedlemmer i USA som Alexandria Ovasio-Cortez. Hun argumenterer for at klimaendringen ikke bare er en øyeblikkelig trussel mot planeten, men også at det for det meste er et menneskeskapt fenomen. .Ocasio-Cortz, bedre kjent som «AOC» har foreslått en «Grønn ny avtale» for å møte den antatte forferdelige trusselen.

Japanske forskere ved universitetet i Kobe har kommet til liknende resultater som teamet i Turku. Deres funn ble publisert tidlig i juli. De mener også at skydekket kan skape en slags «paraply-effekt» som kan endre temperaturene på måter som ikke blir fanget opp av de nåværende modellene.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.rt.com/news/464051-finnish-study-no-evidence-warming/

20 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 6 328 ganger.

Post Views: 5 193

Les artikkelen direkte på derimot.no