Farlig utvikling nå! Vil USA ha Ukraina med i NATO for å utplassere atomraketter nær den russiske grensen?

Derimot.no

av Northern Light

Atomraketter utplassert av USA/NATO i Øst-Europa, som i Ukraina, Romania eller Polen er galskap og hasard. Grunnen er at med kortdistanse atomraketter tas alle “sikkerhetsmarginer” ut av terrorbalansen med atomvåpen. Fordi med atomraketter bare noen titalls mil unna den russiske grensen, tar det bare noen få sekunder for en atomrakett fra for eksempel Ukraina å passere den russiske landegrensen.

Det vil si at øverstkommanderende for det russiske radarsystemene som skal advare og spore rakettangrep mot Russland, har bare få sekunder på seg til å avgjøre om det er et virkelig angrep eller en teknisk feil. Angripes Russland med atomvåpen, vil gjengjeldelses-motangrepet fra Russland mot USA og dets allierte bli total ødeleggelse av den vestlige verden. Som Putin selv sa med ett ord: Apokalypse.

Nå i dag har vi den “sikkerheten” i systemet, at på grunn av jordens runding vil det ta noen minutter før et interkontinentalt missil avfyrt fra USA vil bli synlig fra et angivelig bakkebasert russisk radarsystem, og noen minutter til før missilet når russisk territorium. Dette gir atommaktene noen minutter til å finne ut om det er et angrep eller teknisk feil.

Med kortdistanse atomraketter er det ingen tidsmarginer skulle det være en teknisk feil eller misforståelse som leder til avfyring. Risikoen blir enorm, for eksempel et mobilt rakettutskytning-system har mange prosessorer og sensorer som kan feile og flere datasystemer som kan feiltolke data fra dem.

Dette kan bli aktuelt hvis Ukraina blir medlem i NATO, og Stoltenbergs uttalelser mer enn antyder at det kan bli aktuelt for USA/NATO og utplassere kortdistanse-atomrakett batterier i landet.

Den globale storkapitalen med hovedsete i Wall Street opprettholder det avsindige presset mot Russland og land de ennå ikke kontrollerer. Den enorme risikoen med kortdistanseraketter rettet mot Russland i Øst-Europa, kan sammenlignes med å rette en ladd revolver mot Putin, med spent hane og fingeren på avtrekkeren, og regne med at han ikke vil foreta seg noe, men bare gå av og overlate president posten til en “som vil åpne Russland mot Vesten”.

Les: la Wall Street kjøpe opp resten av russiske selskaper og landets ressurser, det vil si la de fortsette plyndringen av Russland som Wall Street var godt i gang med under Jeltsin som Putin stoppet, og som Wall Street hater ham for. Den globale storkapitalen fortsetter utrettelig å forsøke med alle midler å overta landene de ikke kontrollerer, og Russland er øverst på listen.

Klarer USA/NATO å fremprovosere en krig med Russland over Ukraina, kan Norge bli slagmark. Russland vil ikke tillate at de amerikanske basene på norsk jord blir operative, og vil slå de ut sannsynligvis med raketter. Det blir ikke bare basene som blir ødelagt, det blir også forsyningslinjer og dermed infrastruktur i landsdelene basene er etablert. Er sjøveien en del av forsyningslinjen, kan havnebyer nærmest basene bli jevnet med jorden, sammen med NATO radarstasjonene.

En krig i Europa mellom USA/NATO og Russland blir katastrofal for Norge, også fordi vi har under 40% selvforsyningsgrad for mat. Vi importerer over 60% av maten! I en krigssituasjon vil alle forsyningsveier til Norge gjennom Europa bli blokkert, både til lands, til sjøs og med fly. Vi har ingen beredskapslagre for mat, bare et nødlager for 3 dager til 30 000 mennesker, og det er bare nøkkelpersonell i infrastrukturen og ordensmakt som får den, og de politikerne som har stilt Norge i en så sårbar posisjon.


Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.

71 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 72 ganger.

Post Views: 109

Les artikkelen direkte på derimot.no