fakta360.no: Tonga vulkanen trolig bak den uvanlige varme 2023 og 2024

Fakta360.no
fakta360.no: Tonga vulkanen trolig bak den uvanlige varme 2023 og 2024

fakta360.no:

Ingen klimamodeller eller klimaforskere hadde forutsett den brå og raske oppvarmingen vi fikk av hele planeten i 2023 og som nå fortsetter i 2024. Likevel er klimahysterikerne raske med å påstå eller i hvert fall antyde at dette skyldes menneskers utslipp av CO2 selv om de er totalt uten beviser for det. CO2 har ikke endret seg noe i sin jevne stigningskurve og derfor kan ikke den brukes som forklaringsmodell. Heller ikke fenomenet El Ninõ kan forklare den uvanlige brå temperaturøkningen da den er for svak og innen sine normale grenser.

Javier Vinós er som vanlig på saken og kan forklare dette svært uvanlige fenomenet med data, og ikke elleville spekulasjoner slik som Gavin Schmidt i NASA buser frem i et tidsskrift. Her påstår han mer eller mindre at mennesker står bak uten et fnugg av beviser eller data som kan underbygge påstanden. Ja han skriver til og med at klimaforskerne er forvirret for ingen klimamodeller hadde forutsett dette fenomenet. Som vi skal se så er det nettopp det dette er: Et fenomen! Et helt uvanlig og naturlig fenomen kan forklare den brå oppvarmingen i 2023 og som nå fortsetter i 2024.

Men før han griper fatt i forklaringsmodellen sin så utelukker Javier at denne brå oppvarmingen kan skyldes reduserte SO2 utslipp fra marin trafikk og at heller ikke CO2 kan stå bak.

Tonga eksplosjonen skjedde i januar 2022 og var ikke bare uvanlig kraftig eksplosjon, men en undersjøisk eksplosjon som sendte enorme mengder med vanndamp opp i stratosfæren. Selv om Tonga var en VEI 5 eksplosjon så har vi hatt mange like sterke eller enda kraftigere eksplosjoner uten at de har påvirket klima. Men Tonga var en unik undersjøisk eksplosjon som sendte 150 millioner tonn med vann opp i stratosfæren. I våre 200 år med data over VEI 5 vulkaner er det bare en -1- til i 1924 som også var en undersjøisk eksplosjon. Men denne var for dyp til å sende vanndamp opp i Stratosfæren. Så i våre 200 år med data er Tonga en unik hendelse.

Vanndamp i atmosfæren etter Tonga eksplosjonen økte enormt

Effekten av vanndamp i Stratosfæren er antatt å være meget sterk da den normalt er svært tørr og langt i fra det man kaller metning. Forskning antyder også at vanndamp i Stratosfæren sterkt påvirker den globale oppvarmingen. Denne vanndampen eller rettere sagt reduksjonen i vanndamp etter år 2000 er antatt å være årsaken til den såkalte Hiatus (varmepausen).

Vanndampen i Stratosfæren økte med 150 millioner tonn i januar 2022, og har sunket med kun 20 tonn siden.

På den ene siden har vi derfor nå en totalt uvanlig oppvarming i 2023 som klimaforskere ikke har forutsett i sine modeller og heller ikke kan forklares med CO2, SO2 eller El Ninõ. På den annen side har vi en helt uvanlig og unik vulkansk eksplosjon hvor man kan måle effekten.

Javier avslutter med at man kan ikke konkludere entydig med at Tonga er synderen, men enhver annen forklaringsmodell må inkludere denne brå og uvanlige oppvarmingen, både i mengde og i tid, slik som Tonga har gjort. Derfor er den en svært sannsynlig kandidat og trolig den eneste som kan stå bak disse klimaeffektene. Effektene vil fortsette i 2024 og 2025 med avtagende styrke etter hvert som vanndampen synker i Stratosfæren igjen, og vi kommer tilbake til normalen.

Men den klimahysteriske industrien vil garantert bruke denne oppvarmingen for alt det er verdt og skylde på menneskelig synd og forlange CO2 aksjon og avgifter nå. Men nå vet i hvert fall DU hva som er årsaken og kan beskrive deg selv som opplyst angående ekstremvarmen i 2023 og 24.

Loading

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Legg igjen en kommentar