fakta360.no: Solen endrer jordens rotasjonshastighet periodisk

Fakta360.no

fakta360.no:

At IPCC er en cherry-pickende politisk instruert akademisk propagandamaskin vet det fleste i dag. At de har inkludert solen ved kun å se på dens TSI (Total Solar Irradiation) vet også de fleste. At TSI er bare en smule av solens totale energipåvirkning på solsystemet, vet nok færre. Men at IPCC så til de grader har totalt oversett flere enorme fagfelt om solen kom som en overraskelse også på meg. For ignoranse og arroganse er det eneste vi sitter igjen med når vi skal vurdere IPCC sin kompetanse om klima etter blant annet å ha sett denne presentasjonen fra Javier Vinós*).

*) Dr. Javier Vinós har forsket i mange 10-år på nevrobiologi og kreft ved Howard Hughes Medical Institute, University of California, Storbritannias Medical Research Council og Spanish Scientific Research Council. Hans vitenskapelige publikasjoner har blitt sitert over 1200 ganger av andre forskere. I 2015 førte bekymring over effektene av klimaendringene han til å studere klimavitenskap. Siden den gang har han vært konsultert i tusenvis av vitenskapelige artikler og har analysert data for dusinvis av klimavariabler og hundrevis av klimaproxyer, og blitt en av de fremste ekspert på analyse av naturlige klimaendringer.

Fagfellevurderte studier angående oppvarming av havet viser en identisk korrelasjon med variasjoner i solens TSI, selv om denne er så liten som +/- 0.1 W/m2. Men denne svake variasjonen av TSI er alt for liten til å kunne regnes direkte om til havets synkroniserte energiopptak, så der er andre ukjente faktorer som spiller inn. IPCC ignorerer selvsagt slike studier som viser korrelasjoner mellom havets temperatur og solens svingninger. Siden 1990 er det publisert dusinvis av studier som viser sammenhengen mellom solens sykluser, havets temperatursvingninger og sykliske effekter som ENSO (El Niño Southern Oscillation) som i realiteten påvirker klima over hele planeten. Selvsagt er også alle disse ignorert av IPCC.

Javier Vinós analyserte solens sykluser sammen med ENSO syklusene og fant at der er en klar sammenheng mellom disse med 99,3% sannsynlighet. Med andre ord er det Solen som styrer og gir oss La Niña, som vi nå ser effektene av rundt på hele kloden.

I 1962 oppdaget en fransk forsker at rotasjonshastigheten til Jorden blir endret av solaktiviteten. Hans funn er bekreftet utallige ganger siden den gang, og ingen kan bevise at funnene hans ikke stemmer. IPCC og klimaforskere aner selvsagt ingen ting om dette faktum og hvilken enorm påvirkning solens aktivitet har til og med på jordens rotasjonshastighet. Dette faktum alene beviser at klimaet påvirkes sterkt av faktorer de ikke vet noe om. IPCC og datamodellene som er grunnlaget for vår totale omstilling av samfunnet koster milliarder av kroner, er altså dannet på forutsetninger som ikke stemmer med virkeligheten.

Loading

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Legg igjen en kommentar