fakta360.no: Klima er et resultat av endringer i skyene, men hva styrer dem?

Fakta360.no

fakta360.no:

Fakta360 nominerer Henrik Svensmark til Nobels pris innen fysikk og klima. Han har løst klimagåten for lenge siden. De fant allerede i 1991 en perfekt korrelasjon mellom solens aktivitet og jordens skydekke. Da klima-hykler-industien så denne perfekte korrelasjonen ble de tatt fullstendig på sengen. Kosmiske stråler fra universet nær lysets hastighet, strømmer til jordens atmosfære og skaper skyer på samme måte som man kan observere i et cloud-kammer her på jorden. Intensiteten av de kosmiske strålene blir modulert av Solens magnetfelt som varierer periodevis.

Målinger av den mottatte strålingen fra universet samsvarer perfekt med globale målinger av jordens skydekke i følge forskningen til Svensmark. Skydekket bestemmer igjen temperaturen ved å slippe mer eller mindre sollys ned til jorden. Da de presenterte sine funn på en konferanse i Birmingham i 1996 var mottakelsen fiendtlig fra klima-industrien. Det eneste de hadde gjort var å påvise via vitenskapelig forskning at solen via skyene og kosmiske stråler var svært viktig og bestemmende for klima.

Deres forskning ble avvist av bla. IPCC som uansvarlig. Å fremlegge beviser som motsier CO2 hypotesen var å oppfatter som kjetteri og ble nådeløst og brutalt avvist av klima-hyklerne. De fikk ikke publisert sine resultater noe sted.

Bevisene fra Svensmark ble også bekreftet av historiske bevis fra sedimentære avleiringer i Dødehavet presentert av astrofysiker Nir Shaviv. De årlige avleiringene fremtrer der som ringer i ett tre som går 20000 år tilbake. Basert på variasjonene i de mørke og lysere avleiringer kan de rekonstruere solens oppførsel og sammen med isotop-målinger av C14. Intensiteten av isotopene er et direkte resultat av de kosmiske stråler og derved også en indikasjon på variasjonen i solens magnetfelt. Slike resultater kan man finne over hele verden og konklusjonen er entydig: Solen styrer klima!

Linken mellom solens aktivitet og temperatur på jorden er soleklar og kan ikke benektes. Endringene tidligere skjedde gjerne både like fort og fortere enn dagens klimatiske endringer. Men også perioder med mye roligere klimaendringer. De vitenskapelige bevisene er entydige.

Forskningen til Svensmark er entydig. Skyene er ikke et resultat av klima, men klima er et resultat av skyene. Jordens skydekke tar sine ordrer fra stjernene og ikke IPCC.

Forskningen til Svensmark & co. er nå også inngående bekreftet av Ned Nikolov som har forsket på sammenhengen mellom jordens albedo, dvs. i praksis skydekke, og temperaturen.

Folk og i særdeleshet mange klimaforskere som støtter CO2 hypotesen, tror ofte feilaktig at så lengde der er fuktighet i atmosfæren så vil det dannes skyer. Dette er helt feil. Skyer dannes kun rundt en eksisterende partikkel i atmosfæren eller aerosoler. Enhver sky-droppe som dannes er dannet rundt en partikkel. De kosmiske strålene danner nettopp slike partikler som skyene kan dannes rundt.

Senere utformet Svensmark og hans team et eksperiment for reproduksjon av slik dannelse av aerosoler i et eget kammer til formålet, og de fikk der bekreftet sine funn. Nå hadde de ikke bare historiske data og en hypotese, de hadde eksperimentelle date som støttet deres teori. De hadde nå med andre ord også bekreftet korrelasjonen mellom kosmiske stråler, skyer og solen.

Svensmark og hans forskning ble ikke bare motarbeidet kraftig, men bakvaskelsene innen det klima-hyklerske industrielle kompleks var så omfattende at de greide både å strupe videre forskning samt å regelrett blokkere Svensmark fra å få andre jobber innen vitenskapen. De sendte sine banebrytende forskning til flere journaler men ingen ville publisere deres funn. Men til slutt og endelig etter 16 måneder fikk han publisert sin forskning.

Henrik Svensmark avslutter filmen meget emosjonelt med å si: «Disse ideene viser at jorden er ikke en isolert liten liten øy som flyter rundt i universet, men vi er en del av det store universet. Prosessene som foregår der ute med dannelsen av stjerner og endringer i solens aktivitet vil alle påvirke jordens klima. Og de har stor påvirkningskraft»

For en oppdatering på status innen klimaforskningen i dag kan du se filmen «Climate the Movie» men kos deg først med denne dokumentaren fra 2011 om ekte klimaforskning fa Svensmark.

Loading

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Legg igjen en kommentar