Fakta 34: Skogbranner på den nordlige halvkule avtar

Fakta360.no

fakta360.no:

Et forskningsarbeid gjort ved Den kanadiske skogtjenesten sammenlignet temperaturer og CO2-konsentrasjon mot hyppigheten av skogbranner gjennom de siste 150 årene, i Nord-Amerika og Nord-Europa (Flannigan 1998).

Resultatene motsier hva vi hører fra de utallige dommedagsprofetene. Forfatterne viser at det er en kobling mellom mer CO2 i atmosfæren, og færre skogbranner på kloden. De knytter nedgangen i antall skogbranner til den kombinerte virkningen av mer CO2 og høyere temperatur, som fører til økt fuktighet i bakken. Deres oppsummering er virkelig verdt å lese:

Til tross for økende temperaturer siden avslutningen av Den lille istiden (ca 1850), er det slik at feltstudier har vist at branner i naturen har avtatt, både i Nord-Amerika og Europa. Vi tror at global oppvarming etter 1850 er den faktoren som har utløst denne reduksjonen i hyppigheten av branner.

– Flannigan (1998)

Et studium i 2014 viste at brent globalt areal hadde blitt redusert betydelig gjennom hele det 20de århundret, og inn i det nåværende (Yang 2014, Figur II-10). Forfatterne knyttet nedgangen i branner ved høye breddegrader, spesielt i Nord-Amerika og Europa, først og fremst til stigende CO2-konsentrasjoner.

Akkurat som det var tilfelle med nedgangen i tørke, handler dette om økt fuktighet i jordsmonnet. Det er igjen knyttet til CO2-gjødsling. Denne utviklingen har funnet sted gjennom hele perioden med økte karbondioksidmengder i atmosfæren i det 20de århundret.

Figur II-10: Global brent areal pr. 10-år. Kilde: Burned area: Yang 2014; temperature: HadCRUT4 2017.

Mediene og alarmistgrupper forteller én historie. Fakta forteller en annen. I stedet for en økning i frekvensen og intensiteten i skogbranner, som vi har hørt om i mange år, er det altså stadig færre av dem. Og det skyldes altså mer CO2 og vanndamp i atmosfæren, og det er knyttet til økende temperaturer. Dette er meget ubehagelige fakta for gruppene som kjemper mot petroleumssektoren, som hensynsløst utnytter andres tragedie for å samle penger til seg selv. I fremtiden vil det bli meget vanskelig å tigge om donasjoner på grunn av skogbranner, når det viser seg at mer CO2 betyr færre av dem.

Les også: 60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Les artikkelen direkte på fakta360.no