Fakta 21 – Oppvarmingstrenden er hverken unik eller enestående

Fakta360.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

fakta360.no:

Temperaturen er sjelden konstant. Enten faller den, eller så stiger den – ofte ganske markant. Kloden har de siste 10 000 årene hadde ni tidligere varmeperioder. Oppvarmings-trendene har vært tilsvarende dem vi opplever i dag, men alle de som ligger før oss i tid, endte med mye høyere temperaturer enn hva vi opplever i dag.

Selv om du engang sov deg gjennom alle historietimene, husker du kanskje at det ikke var noen SUV´er eller kullfyrte kraftverk i Kina gjennom disse tidligere varmeperiodene, like fullt gikk temperaturene både opp og ned. Oppvarmingen og nedkjølingen av kloden har naturlige årsaker, og disse opp-hørte ikke plutselig ved starten av Den industrielle revolusjonen.

Dersom fortiden skulle fortelle noe om framtiden, kommer vi til å oppleve mer oppvarming før vi går inn i den neste kalde perioden. For menneskets del får vi håpe at denne nedkjølingen ikke begynner før om en god stund, og at den ikke leder oss inn i neste istid.

Les også: FAKTA 1: CO2 er ikke den viktigste drivhusgassen

Noen millioner år tilbake i tid

Iskjernedata viser oss mye om hvordan temperaturutvikling har vært gjennom de siste 100 000 år, altså perioden med istid og mellomistid. Data for de siste fem millioner år (Lie-siecki 2005) viser at vår klode har gjennomgått en lang nedkjølende periode. For 3,5 millio-ner år siden startet en serie på 46 istider.

Denne lange perioden med økende kulde begynte med istider som gikk i sykler på 41 000 år, og inneholdt 33 separate istider. Gjennom de siste 1,25 millioner år har syklene blitt lenger, med istider som har vart i omtrent 90 000 år, og varmere mellomistider på 10 000 år. De siste 13 syklene varte altså i 100 000 år (Carter 2011).

Les også: 60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar