Fædrelandsvennens nyliberale havari

argumentagder.no

Kommentar 22.12.21: Hadde vi fulgt rådene til Fædrelandsvennen og redaktør Hans-Christian Vadseth i 2010, hadde norske kraftmiliarder i dag rent rett ned i lommene på norske og utenlandske milliardærer.

Av Øyvind Andresen, publisert 22.12.21

I 2000 bestemte flertallet av politikerne i kommunestyret i Kristiansand at de skulle selge mesteparten av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. ,På dette har kommunen tapt 400 000 hver dag. Ikke særlig framsynt politikk. I år vil Agder Energis overskudd være rekordhøyt, og Kristiansand kommune vil nok en gang gå glipp av millioner rett inn i kommunekassa.

Salget hadde støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Og monopolavisa Fædrelandsvennen som skreiv på lederplass 8. mars 2010 under overskriften «AE – salget var riktig» følgende:

«Det er ikke lenger en naturlig oppgave for kommuner å eie kraftverk. Det var det en gang, og vi er stor takk skyldig overfor framsynte politikere og byråkrater som brakte velstands – og industriutvikling et langt skritt videre ved å temme vannkraften. Men den epoken i vår historie er over. Dammene og turbinene ligger der, uavhengig av eierskap».

Lederskribenten åpner her for at eierskapet til fossekrafta ikke nødvendigvis må være offentlig. Og det er helt i takt med nyliberal ideologi å la private investorer forsyne seg av fellesskapets eiendom.

Hadde vi fulgt rådet fra Fædrelandsvennen, hadde mye av de høye strømprisene i dag skapt superprofitter, ikke bare for offentlig eide kraftselskap, men også gått rett inn i lommene på norske og utenlandske kapitalister.

Lederen er ikke signert, men redaktør på det tidspunktet var Hans-Christian Vadseth; i dag kjent som stor aksjeeier og partner i ,det omstridte PR-byrået First House.

Vi håper at den ideologien som fremkommer i denne lederartikkelen tilhører fortiden.

Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no