EU vil lese alle samtaler – EU lov om chat-overvåking kommer i slutten av mars

Politikeren.com
Read Time:4 Minute, 33 Second

Med en ny lov ønsker EU å forplikte selskaper som WhatsApp, Apple, Google og andre til å ta skjermbilder av alle krypterte chat samtaler, til det vil de Bruke en teknologi som eksperter har advart om en i en god stund om å bruke.

EUs nye lov som krever at selskaper som WhatsApp, Apple, Google og andre skal ta skjermbilder av krypterte chatter kommer allerede i slutten av mars i år. EU sier det vil bidra til å styrke kampen mot barnemishandling blant annet, og det er jo ikke vanskelig å støtte et slikt tiltak, hvem kan si nei til det?

Som ‘Der Spiegel’ rapporterte på lørdag, kan de kreve at operativsystemleverandører som Apple og Google, samt appoperatører som WhatsApp, Signal og Threema, sjekker alle brukernes chatter for å finne ut om det eksisterer noe bevis på mulige samtaler om overgrep.

Tidligere var EUs overgangsbestemmelse for e-personvern basert på frivillig meldingsskanning fra selskaper. Det er imidlertid foreløpig ikke så mye kjent om innholdet i den nye loven som skal erstatte overgangsforskriften for e-personvern.

EU-kommisjonen antyder at de ønsker å gjøre “relevante online tjenesteleverandører” ansvarlige for å identifisere, rapportere og fjerne støtende materiale, det er imidlertid uklart om denne definisjonen bare inkluderer applikasjonsleverandører eller også operativsystemleverandører. Det er heller ikke kjent foreløpig hvilken teknologi som skal brukes.

Det er imidlertid mistanke om at såkalt “klientsideskanning” kan brukes. Med denne teknologien blir hver chat-melding på en brukers enhet først sjekket offline mot en hash-database før den krypteres og sendes.

Denne hash-databasen består ikke av misbruksmateriale for direkte sammenligning, men av digitale fingeravtrykk, såkalte hash-verdier, av allerede kjent ulovlig innhold som eksisterer på nettet eller tidligere har eksistert på nettet.

Det er mange som advarer sterkt mot denne teknologien. Sist torsdag uttalte nesten 40 organisasjoner seg mot automatisert kontroll av chatter i et åpent brev. Loven kan føre til mistenkelig masseovervåking av alle europeere, frykter de. Forfatterne av det åpne brevet peker blant annet på den aktuelle kommunikasjonen i Russland og Ukraina.

“Som de sjokkerende hendelsene de siste tre ukene har vist, er personvern og sikkerhet rettigheter som styrker hverandre.”

initiativtakerne skrev videre i brevet, i tider med krig er folk avhengige av å kommunisere trygt med media eller organisere beskyttelse for familiene sine. Men selv i fredstid er det avgjørende for menneskers frihet og rettigheter å kunne kommunisere uten uberettiget inntrenging fra tredjeparter, skriver forfatterne videre.

“Vi oppfordrer kommisjonen til å sikre at innbyggernes private kommunikasjon ikke tar skade av forestående lovgivning.”

Organisasjonene peker også på en studie som fant ut at det ville være umulig å la rettshåndhevende byråer få tilgang til meldinger på en eksepsjonell basis uten at kriminelle og undertrykkende myndigheter utnytter denne sårbarheten i nettverket.

Den tekniske infrastrukturen for forhåndsscreening av kommunikasjonsinnhold på enhver smarttelefon kan derfor i stedet bli en trussel mot politikere, journalister og menneskerettighetsaktivister.

I følge Patrick Breyer, som representerer Piratpartiet i Europaparlamentet, er denne teknologien omtrent som «postkontoret som åpner alle brev og politifolk som gjennomsøker millioner av hjem». I en tale til Der Spiegel la den heftige motstanderen av teknologien til:

“Allerede overbelastede rettssystem blir nå helt unødvendig videre overbelasted ved å måtte gå igjennom millioner av folk sin dritt.

Ifølge Breyer er målrettede etterforskninger av mistanke om overgrep mer effektive, og de avgjørende tipsene kommer vanligvis fra vitner. Chat-kontroll ville ikke hjelpe i det hele tatt, sa politikeren til Der Spiegel. Og fortsatte videre:

“Barneporno ringer utveksler ikke informasjon via Facebook Messenger eller Gmail uansett.”

Og selv om de gjorde det, ville skannerne neppe være til noen nytte, da de ikke ville kunne gjøre noe med en lenke til et kryptert innhold som er vanlig i det miljøet, fortsatte Breyer.

Nyhetsbyrået der spiegel fortsetter, de fleste slike rapporterte saker sendes videre til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) i USA.

Derfra vil de bli videresendt til myndighetene i det tilsvarende landet basert på informasjon om avsender og mottaker. Ifølge Breyer skal det nå opprettes en egen organisasjon i Europa som skal gjennomgå sakene.

Men i intervjuet med Der Spiegel frykter politikeren at ikke bare innhold kan feiltolkes og for eksempel ufarlige feriebilder av barn på stranden fiskes ut tilfeldig og at reguleringen kan også påvirke fremtidige EU-vedtak. Fortalte Beyer til nyhetsmagasinet

“Hvis loven blir vedtatt, vil den danne presedens for alle andre lignende saker i fremtiden.”

Skannerene kan da brukes til å søke etter annet materiale, hva som helst, frykter Beyer.

“I land som Tyrkia, Russland og Kina vil de kunne ha søk etter helt annet materiale som er interessant for myndighetene.”

Spiegel sin artikkel nevner også bekymringene til den tyske advokatforeningen (DAV). Sistnevnte tenker ikke så mye på forhåndskontroll. I uttalelsen til nyhetsmagasinet kritiserte kriminalforsvarsadvokat David Albrecht blant annet at ikke bare bilder i form av hash-verdier ville bli gjennomsøkt, men også meldinger i ren tekst ble skannet.

“Jeg tror dette er veldig tvilsomt lovverk,” sa Albrecht til Der Spiegel.

Kampen mot barnemishandling er viktig, men rettslige tiltak må alltid være forholdsmessige, la advokaten til. Han la til at den planlagte reguleringen ikke vil yte rettferdighet til frihetene som gjelder i Europa og vil innebære betydelig innblanding i nettkommunikasjon.

Ifølge Albrecht vil loven havne for EU-domstolen (ECJ). “Men det vil selvfølgelig ta tid,” sa advokaten til Der Spiegel.

Selv om EU-domstolen opphever forordningen, er «skaden på grunnleggende rettigheter» allerede gjort, fordi «det vil ha vært omfattende inngrep i retten til konfidensialitet for kommunikasjon».

Les artikkelen direkte på Politikeren