EU skyter seg selv i foten. 20% mister jobben i Litauens jernbaner på grunn av sanksjoner og motsanksjoner.

Derimot.no

Jernbanen i Litauen sier opp 20 % av arbeidsstokken på grunn av sanksjoner og mot-sanksjoner.

Resultat av Europas verste nykonservative.

Fra Baltic Times.

Lietuvos Gelezinkeliai (Litauens jernbaner, LTG) fortalte på torsdag at de planlegger å si opp 2000 av sine mer enn 9000 ansatte.

Det betyr at rundt en firedel av det statseide selskapets ansatte, på forskjellige nivåer, må forlate arbeidet.

Selskapet sier i en pressemelding at de må bruke 6 millioner euro i sluttvederlag til de som må slutte.

De planlagte oppsigelsene vil berøre rundt 1200 arbeidere i LTG Cargo, gruppens transport-datterselskap; rundt 500 i LTG Infra, datterselskapet som styrer infrastrukturen; og rundt 300 i selve LTG.

På det nåværende tidspunktet har selskapet rundt 9200 ansatte totalt.

Både LTG og arbeidsformidlingen vil hjelpe de overflødige arbeiderne ifølge uttalelser i avisene.

Selskapet har tidligere sagt at de kan komme til å tape 150 millioner euro i inntekter dette året når fraktmengden vil bli halvert sammenliknet med fjoråret. Den var da på rundt 26.5 millioner tonn.

LTG har mistet rundt 11 millioner tonn i årlig frakt på grunn av EUs og USAs sanksjoner mot Hviterusslands potaske-gigant Belaruskali. Dette vil føre til et årlig tap på 61 millioner euro.

Jernbaneselskapet vil miste nok 2,6 millioner tonn frakt, og dermed 12,8 millioner euro på grunn av EU-sanksjonene mot den russisk-eide, men litauiske fosfatfabrikken Lifosa, fosfat som er nødvendig for gjødselproduksjon.

EUs sanksjoner mot russisk kull, og at Polen nekter å kjøpe det, betyr nok et tap på 2,5 millioner tonn frakt av kull, og ytterligere 12 millioner euro i tap for LTG.

I tillegg vil jernbaneselskapet tape nok 1,4 millioner tonn frakt og dermed tape 17 millioner euro som et resultat av forbudet mot transitt av olje og oljeprodukter fra Hviterussland, og gjødsel fra Litauen. 

Nittifem prosent av disse forsendelsene skulle til Ukraina.

Litauens forslag til budsjett for 2022, som er godkjent av regjeringen, har øremerket 155 millioner euro i tillegg til den årlige finansieringen av LTG.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 8

Les artikkelen direkte på derimot.no